Mannens promille ble målt til 2,27, én time etter at han satt bak rattet.

Tatt for fyllekjøring for 7. gang

Til tross for en rekke domfellelser for promillekjøring, satte østfoldingen seg nok en gang bak rattet i ruset tilstand.

Det endte i en utforkjøring langs Rakkestadveien i oktober i fjor.

En times tid etter kjøringen ble mannens promille målt til 2,27.

Nektes nytt førerkort

Mannen i 60-årene hadde dessuten ikke noe gyldig førerkort. Det kan han se langt etter nå også.

I Sarpsborg tingrett ble han i forrige uke nemlig dømt til tap av førerkortet for alltid. Dette fordi han senest ble dømt for promillekjøring i 2016. Da var det sjette gang han ble dømt for samme lovbrudd.

60.000 kroner i bot

Denne gangen ble fengselstiden satt til fem måneder, med en prøvetid på to år. Dette var i tråd med aktors påstand. Mannen tilsto alt, noe som førte til en formildende straffeutmåling.

Soningen utsettes på særvilkår av at mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

I tillegg til det inndratte førerkortet og fengselsstraffen, må mannen også betale en bot. På grunn av god økonomi, ble boten satt til 60.000 kroner.