Annonse
Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad kommune), Linda Marie Engsmyr (Sarpsborgs kommune), Siv Henriette Jacobsen (Østfold fylkeskommune) och Cecilie Agnalt (Østfold fylkeskommune)

Svinesundskomiteen får 21 millioner EU-kroner

Drøye 21 millioner kroner skal brukes for å skape vekst innen turisme, blå og grønn tilvekst i grenseregionen.

Annonse
Sarpsborg24

- Dette er nok et bidrag til å styrke våre relasjoner på tvers av grensen. Dette er prosjekter vi har stor tro på og som på sikt vil gagne alle kommunene i grenseregionen, sier Linda Marie Engsmyr, leder av  Svinesundskommiteen.

Prosjektene som får økonomisk støtte er «Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv», «Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2» og «Grønn Tilvekst Tre – en grenseregion som vokser på trær».  Målet er at prosjektene skal sette fart i utviklingen langs landegrensene.

- EU-programmet Interreg Sverige-Norge godkjente på torsdag tre nye utviklingsprosjekter i grenseregionen. Prosjektene handler om turisme, blå og grønn tilvekst, og har en en økonomisk ramme på 2,3 millioner euro, opplyser Engsmyr.

Svinesundskomiteen mener det ligger et betydelig uforløst potensial i grenseregionen som et grønt og blått bærekraftig vekstområde.

- Det ligger et stort potensial i grenseregionen som må realiseres ytterligere. Da må rammene være der, og det må være prosjekter som gir merverdi. De tre prosjektene som ble godkjent er viktige for Østfolds og grenseregionens satsing på bioøkonomi, og med støtte fra Interreg kan vi forsterke vårt arbeid for bærekraftig utvikling i regionen. Vi ser fram til fortsettelsen, sier næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune.

Dette er prosjektene:

«Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv» fokuserer på besøksnæringen og skal styrke samarbeidet over grensen. Målet med prosjektet er å bidra til å skape nye, langsiktige og grenseoverskridende samarbeidsavtaler mellom bedrifter og nye grenseregionale produkter. Svinesundskommiteen og Visit Østfold er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, kommuner, turistorganisasjoner og bedrifter.

”Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2” handler om å skape de riktige forutsetningene for å styrke den blå tilveksten i grenseregionen. Dette skal skje gjennom en strategisk og bærekraftig kystsone og kystsoneplanlegging, og bidra til en langsiktig bransjeutvikling innen marine og maritime næringer, særlig innen sjømat. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland og Fredrikstad kommune.

«Grønn Tilvekst Tre – en grenseregion som vokser på trær» har til hensikt å øke bruken av tre i bygg og nye. Projektet kommer att utnytte de offentlige aktørenes rolle som forbilder og bestillere. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Innovatum, Trebruk, Smart innovation og Stenebyskolan.

Annonse