Annonse
KREVER: De to ordførerne Sindre Martinsen-Evje og Jon-Ivar Nygård (innfelt) er opptatt av at alle innbyggerne deres blir ivaretatt med det nye bussrutetilbudet.

Stiller krav til storstilt omlegging av bussruter

Ordføreren i Sarpsborg mener det er viktig at både sentrale og landlige områder i regionen blir sett når det nye bussrutekartet i Nedre Glomma skal tegnes.

Annonse
Sarpsborg24

– Det er viktig at det finnes et tilbud også til dem som ikke blir berørt av de nye stamrutene som skal opprettes, og at dette er attraktivt og forutsigbart nok til at flere velger buss framfor bil, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) til Dagsavisen Østfold.

Fra og med våren 2018 skal bussrutene i Nedre Glomma legges om, og dagens 52 ruter skal bli til ti såkalte stamruter med hyppige avganger, supplert med sekundærlinjer og bestillingstilbud.

Skolebusser

– Man må huske på at både Sarpsborg og Fredrikstad også er store landkommuner med flere tettsteder utenfor bykjernene. Disse områdene må også ha et godt tilbud. Da må man se på muligheten for at skolebussruter kan gå også i skoleferiene og det må opprettes bestillingsruter der det ikke er marked for et kontinuerlig tilbud, mener Martinsen-Evje.

Foreløpig er det kun de ti stamrutene det ligger konkrete forslag på, mens det øvrige rutetilbudet skal baseres på innspill fra kommunene før det endelig vedtas i fylkeskommunen.

– For Sarpsborg sin del er det viktig å spille inn at også Jelsnes, Varteig og Ullerøy må vurderes i sekundærtilbudene, i tillegg til de områdene som allerede ligger inne i forslaget. Jeg vil tro at også Fredrikstad har konkrete innspill på områder de mener det er viktig å ha med i vurderingen, sier Sarpsborg-ordføreren.

– Kommunene vil bli hørt

I et møte i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma i september, ble det enighet om at det skal vurderes sekundærlinjer eller bestillingstilbud i Fredrikstad for områdene Oredalen/Veum, Torsnes, Onsøy, Kråkerøy Øst og Skjærviken.

Det har ikke lyktes Dagsavisen Østfold å få kommentarer fra Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård på om det er ytterligere områder de ønsker vurdert.

Leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe (KrF), sier det er viktig å lytte til de berørte kommunene når busstilbudet skal legges om.

Effektivt og kundevennlig

– Hovedinntrykket mitt er at forslaget som ligger på bordet er forsvarlig med tanke på rutedekning, men det er først og fremst hvordan vi enda bedre kan tilpasse sekundærtilbudet vi ønsker at bystyrene skal uttale seg om, sier Moe.

Målsettingen med ruteomleggingen er både å effektivisere busstilbudet, og samtidig gjøre det mer kundetilpasset.

– Det høres kanskje ut som to litt motstridende mål, men derfor er det ekstra viktig å få innspill fra kommunene til hvordan vi kan sørge for at dette blir best mulig, sier Moe.

Annonse