Annonse
Bokstaven Å kan i år feire sitt hundreårsjubileum som del av det norske alfabetet.

Stadig færre får navn med «Å»

Bokstaven Å feirer hundre år i år, men navn med den nordiske bokstaven taper terreng.

Annonse
Sarpsborg24

Det er hundre år siden en kongelig resolusjon sørget for at bokstaven «Å» erstattet «Aa» i norsk rettskrivning. Selv om bokstaven er å finne i mange ord, har navn med «Å» opplevd en nærmest sammenhengende nedgang i 90 år, kommer det fram av navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For både gutter og jenter var det i perioden rett etter 1917 at Å-navnene var mest populære. For guttene var det særskilt navnene Håkon og Kåre som trakk opp snittet, men også Pål, Bård og Åsmund har vært en del i bruk. For jentene er det derimot ett navn som skiller seg ut:

– Det er ingen andre jentenavn med «Å» som kommer i nærheten av populariteten til Åse, sier navneekspert Jørgen Ouren i SSB om navnet som hadde sin storhetstid på 1930-tallet.

Men for både gutter og jenter begynte Å-navnene sin lange nedtur allerede på 1930-tallet. Pål, Håvard og Håkon hadde en midlertidig oppsving på 70-tallet, men trenden vedvarer.

– Det er nok en del foreldre som vegrer seg for å gi barnet sitt et navn som er vanskelig å uttale på engelsk, tror navneeksperten.

Annonse