Annonse
Skjebergveien 58 (Gnr 1049, bnr 30, seksjon 2) er solgt for kr 55.350.000 fra Gamle Borgen Skole as til Borgen Borettslag.

Solgt for 55.350.000 kroner

På Borgen er denne eiendommen solgt for 55 millioner kroner. Se hvem som har solgt og kjøpt eiendommer i Sarpsborg her.

Annonse
Sarpsborg24

Omsetning av eiendommer i Sarpsborg kommune

Opstadveien 59 D (Gnr 2074, bnr 486, seksjon 1) er solgt for kr 3.125.000 fra Ringaard Eiendom as til Fredrik Reiten og Anne-Marthe Margrethe Skaug (01.02.2017)

Olav Haraldssons gate 41 B (Gnr 1, bnr 21) er solgt for kr 8.600.000 fra Arbor Øst as til Advantux as (01.02.2017)

Andel av Båtbyggerveien 7 (Gnr 2009, bnr 149) er overdradd for kr 3.750.000 fra Björn Göran Solberg til Trude Dehlin (01.02.2017)

Opstadveien 59 B (Gnr 2074, bnr 486, seksjon 3) er solgt for kr 3.150.000 fra Ringaard Eiendom as til Ann-Kristin Aarvold og Morten Aarvold (01.02.2017)

Andel av Nordbergveien 81 (Gnr 1046, bnr 156) er solgt for kr 1.250.000 fra Ronny Andre Gargul til Janne Renate Gargul (01.02.2017)

Gnr 2047, bnr 244 er solgt for kr 6.000.000 fra Ingunn Slettevold og Lars Petter Hansen Slettevold til Stamsaas Company as (01.02.2017)

Skaudalen 14 A (Gnr 1, bnr 5072, seksjon 3) er solgt for kr 2.650.000 fra Richard Torleif Guldberg og Marie Therese Wernersen-Guldberg til Bjørnar Ritland Thorbjørnsen og Marte Ritland Thorbjørnsen (01.02.2017)

Sverdrups gate 9 (Gnr 1, bnr 448, seksjon 4) er solgt for kr 2.900.000 fra Knut Morten Alvestad til Chubaka Rubasha og Heidi Anette Rubasha (01.02.2017)

Andel av Lundgårds vei 49 (Gnr 2062, bnr 842) er overdradd fra Jorun Marit Minde til Sandra Marit Clark, Pelle Joachim Kvernhammer Clark og Stian Stephan Clark Larsen (02.02.2017)

Andel av Lundgårds vei 49 (Gnr 2062, bnr 842) er overdradd fra Gary Lawrence Clark til Kristin Kvernhammer Clark (02.02.2017)

Lundgårds vei 49 (Gnr 2062, bnr 842) er solgt for kr 3.100.000 fra Kristin Kvernhammer Clark, Sandra Marit Clark, Pelle Joachim Kvernhammer Clark og Stian Stephan Clark Larsen til Vestengveien Eiendomsutvikling as (02.02.2017)

Astrids gate 34 (Gnr 1, bnr 1585) er solgt for kr 6.200.000 fra Astridsgate 34 as til R-k Eiendom as (02.02.2017)

Jutulveien 25 (Gnr 1, bnr 4241) er solgt for kr 5.300.000 fra Camilla Høvik og Heine Willar Høvik til Kristian Witnes og Linn Cathrine Witnes (02.02.2017)

Nybergveien 2 B (Gnr 2079, bnr 542, seksjon 2) er solgt for kr 2.980.000 fra Åse Larsen til Anne Tysild (02.02.2017)

Pellygata 27 (Gnr 1, bnr 569) er solgt for kr 2.944.000 fra Per-Olav Henriksen til Fiona Skjennem og Lasse Skjennem (02.02.2017)

Iseplassveien 19 (Gnr 3044, bnr 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Annar Berg til Frode Ariel Thorsen (02.02.2017)

Albert Moeskaus vei 47 A (Gnr 2083, bnr 77, seksjon 2) er solgt for kr 2.815.000 fra Aina Fredriksen Nordbø til Cathrine Stang Schonhowd og Hans Arild Schonhowd (02.02.2017)

Syrinveien 2 (Gnr 2086, bnr 49) er solgt for kr 3.050.000 fra Elin Thoresen til Nensi Kadic og Suad Kadic (03.02.2017)

Slabrottveien 4 (Gnr 2072, bnr 66) er overdradd fra Per Gunnar Hill Jensen til Arne Fredrik Hill-Jensen (03.02.2017)

Slabrottveien 4 (Gnr 2072, bnr 66) er solgt for kr 2.650.000 fra Arne Fredrik Hill-Jensen til Ali Darwishi og Mahnaz Esmaeili (03.02.2017)

Varteigveien 383 (Gnr 3004, bnr 27) er solgt for kr 3.250.000 fra Bjørnar Opsund og May Kristin Mathisen Opsund til Trond Arne Bjørnstad og Margrethe Nilsen (03.02.2017)

Nordbyveien 147 B (Gnr 2094, bnr 59) er solgt for kr 3.655.000 fra Wenche Lampe og Dag Robbestad til Elise Mary Løkken Ager og Joakim Nilsen (03.02.2017)

Gnr 2066, bnr 60 er solgt for kr 2.670.000 fra Egidijus Stanevicius og Loreta Staneviciute til Medina Muratovic (03.02.2017)
Salget omfatter også Grålumveien 191 (Gnr 2066, bnr 61)

Bjørnehiet 15 A (Gnr 1051, bnr 357) er solgt for kr 3.620.000 fra Rune Karlsen til Faris Abbas (03.02.2017)

Rødsøyveien 19 (Gnr 2093, bnr 61) er overdradd for kr 1.900.000 fra Jan Robert Robertsen til Byggtec as (03.02.2017)

Gnr 1028, bnr 40 er overdradd fra Arne Georg Svendsen til Marie Vilhelmine Aleksandersen, Rune Villy Fosby, Svenn Bjørge Fosby, Alf Håkon Johansen, Per Olav Johansen, Rolf Arne

Johansen, Bjørg Sofie Svendsen, Åse Elisabeth Karlgren Svendsen, Else Marie Thorsen, Gunn Berit Stang Kalland, Ottar Arild Stang, Reidun Lisbeth Stang, Sven Magnar Stang og Torill Solveig Stang (06.02.2017)

Andel av Gnr 1028, bnr 40 er overdradd fra Marie Vilhelmine Aleksandersen til Bjørn Sverre Alexandersen, Egil Alexandersen og Willy Roger Alexandersen (06.02.2017)

Andel av Gnr 1028, bnr 40 er overdradd fra Alf Håkon Johansen til Berit Synnøve Johansen (06.02.2017)

Gnr 1028, bnr 40 er solgt for kr 10.000 fra Rune Villy Fosby, Svenn Bjørge Fosby, Bjørn Sverre Alexandersen, Egil Alexandersen, Willy Roger Alexandersen, Berit Synnøve Johansen, Per Olav Johansen, Rolf Arne Johansen, Bjørg Sofie Svendsen, Åse Elisabeth Karlgren Svendsen, Else Marie Thorsen, Gunn Berit Stang Kalland, Ottar Arild Stang, Reidun Lisbeth Stang, Sven Magnar Stang og Torill Solveig Stang til Raymond Bråthe, Unni Bråthe og Wenche Anita Sørensen (06.02.2017)

Skadalsveien 468 (Gnr 1036, bnr 11) er solgt for kr 1.950.000 fra Per Cato Henriksen til Cathrine Synnøve Foslid og Alexander Matysiak (06.02.2017)

Fårnøt 15 (Gnr 1133, bnr 82) er solgt for kr 5.350.000 fra Karin Lise Ombudstvedt og Tore Ombudstvedt til Gunnar Berger og Ingrid Margrete Karlsøen Berger (06.02.2017)

Oskars gate 64 (Gnr 1, bnr 382, seksjon 8) er solgt for kr 1.600.000 fra Jørgen Andre Jensen til Adrian Tobias Maristad (06.02.2017)

Maugestenberget 17 A (Gnr 1, bnr 5103, seksjon 5) er solgt for kr 2.510.000 fra Fredrik Morten Pettersen til Maria Gretland og Ilan Ozer (06.02.2017)

Saturnveien 73 (Gnr 2096, bnr 116) er solgt for kr 2.600.000 fra Kim Arne Grønn og Lotte Taraldsvik til Benjamin Herlitz og Lise Rebecca Herlitz (06.02.2017)

Andel av Høysandmoen 11 (Gnr 1108, bnr 98) er overdradd for kr 650.000 fra Thomas Engh til Harald Engh (06.02.2017)

Høysandmoen 11 (Gnr 1108, bnr 98) er overdradd for kr 388.375 fra John Einar Molteberg til Harald Engh (06.02.2017)

Manetoppen 108 (Gnr 1134, bnr 4, fnr 193) er overdradd til Øydis Garsegg (07.02.2017)

Borgenveien 52 (Gnr 1049, bnr 342) er solgt for kr 2.790.000 fra Elisabeth Martinussen til Aud-Sylvi Hansen og Morten Hansen (07.02.2017)

Grønnlia 20 (Gnr 1054, bnr 79) er solgt for kr 4.950.000 fra Monica Fauskanger og Atle Johannes Wallin til Frode Enger og Cathrine Laursen (07.02.2017)

Kjennshaugveien 29 (Gnr 2062, bnr 36) er solgt for kr 2.265.000 fra Frank Bjørge Bingen til Andreas Aas Ottesen og Anna-My Lizette Aileen Vallén (07.02.2017)

Alvimveien 61 (Gnr 1, bnr 2406) er overdradd for kr 15.500.000 fra Jon Oddvar Rogstad til Alfanor 16182 as (07.02.2017)
Overdragelsen omfatter også Alvimveien 63 (Gnr 1, bnr 2448)

Åsgarden 37 (Gnr 1099, bnr 273) er solgt for kr 3.700.000 fra Roger Holen og Karianne Holm til Rolf Thorleif Aamodt og Monika Robertsen (07.02.2017)

Bjerkenes 42 (Gnr 1133, bnr 6) er solgt for kr 13.500.000 fra Fagforbundet Sarpsborg Brannkorpsfo til Concensus Eiendom as (07.02.2017)

Gnr 1133, bnr 3, fnr 35 er solgt for kr 13.500.000 fra Fagforbundet Sarpsborg Brannkorpsfo til Concensus Eiendom as (07.02.2017)

Lundgårds vei 50 E (Gnr 2062, bnr 48, seksjon 3) er solgt for kr 8.500.000 fra 5B Prosjekt as til Lise Blanca Evensen Holman og Fredrik Bjørge Hansen (08.02.2017)

Christies gate 1 (Gnr 1, bnr 1443) er overdradd fra Eiendommen Vår as til 4 H Eiendom as (08.02.2017)

Syrinveien 31 (Gnr 2087, bnr 9, seksjon 2) er solgt for kr 1.700.000 fra Bent Ove Johansen til Tom Ivar Johansen (09.02.2017)

Fladebyveien 6 A (Gnr 1099, bnr 40, seksjon 4) er overdradd fra Vi5 Holding as til Stasjonsbyen Senter as (09.02.2017)

Ryes vei 26 (Gnr 1048, bnr 434) er solgt for kr 2.500.000 fra Dag Sethne Eriksen og Stein Eriksen til Elvir Lukavica og Meliha Lukavica (09.02.2017)

Rustadveien 5 (Gnr 1132, bnr 1, fnr 78) er overdradd fra Lizzie Marion Gustavsen til Ann-Charloth Belsby og Jørn Gustavsen (09.02.2017)

Andel av Bakkegata 4 A (Gnr 1, bnr 1868, seksjon 1) er overdradd fra Hanne-Mette Bangor til Geir Inge Veibye (09.02.2017)

Andel av Bakkegata 4 B (Gnr 1, bnr 1868, seksjon 2) er overdradd fra Geir Inge Veibye til Hanne-Mette Bangor (09.02.2017)

Bukkenes 29 (Gnr 1133, bnr 181) er solgt for kr 40.000 fra Sarpsborg kommune til Evy Vera Storeng (10.02.2017)

Torget 4 (Gnr 1, bnr 23, seksjon 6) er solgt for kr 3.850.000 fra Uni Torine Morch til Roald Olsen og Tordis Marie Olsen (10.02.2017)

Myrvangveien 1 (Gnr 1051, bnr 218) er solgt for kr 2.650.000 fra Reidun Holm til Hege Johansen og Thor Ivar Theslo (10.02.2017)

Kitterødveien 26 (Gnr 2073, bnr 332) er solgt for kr 2.500.000 fra Liv Berit Johansen til Roger Johansen (13.02.2017)

Andel av Ullerøyveien 206 (Gnr 1140, bnr 57) er overdradd for kr 500.000 fra Tove Agnete Authen Johannessen til Geir Arne Johannessen (13.02.2017)

Olaf Amundsens vei 1 (Gnr 2062, bnr 201, fnr 53) er overdradd for kr 2.970.000 fra Lulzim Dobratiqi og Sabri Dobratiqi til Ådalen Eiendom as (13.02.2017)

Andel av Pulshaugene 37 (Gnr 1154, bnr 41) er overdradd fra Lasse Steinar Rapp til Liv Rapp (13.02.2017)

Andel av Lærer Larsens vei 8 (Gnr 2047, bnr 54) er overdradd for kr 1.140.000 fra Lise Irene Fjell til Bjørn-Vidar Fjell (13.02.2017)

Harebakkveien 1 B (Gnr 1, bnr 3103, seksjon 2) er solgt for kr 2.625.000 fra Kristian Witnes og Linn Cathrine Witnes til June Ludvigsen og Endré Nikolai Stephensen (13.02.2017)

Sandstadveien 7 A (Gnr 1041, bnr 248) er solgt for kr 2.915.000 fra Oddvar Øistein Sundell til Merethe Jensen og Martin Sundell (13.02.2017)

Jelsnesveien 501 (Gnr 2057, bnr 4) er solgt for kr 5.750.000 fra Kolstad Utvikling as til Jelsnes as (14.02.2017)
Salget omfatter også Hollebyveien 465 (Gnr 2057, bnr 15)

Kellners vei 3 B (Gnr 1, bnr 3281) er overdradd fra Bjarne Holmen til Bjørn Arild Holmen og Rune Normann Holmen (14.02.2017)

Kellners vei 3 B (Gnr 1, bnr 3281) er solgt for kr 2.150.000 fra Bjørn Arild Holmen og Rune Normann Holmen til Darbandi Keywan Ahmadi (14.02.2017)

Andel av Sandveien 1 B (Gnr 2074, bnr 100) er overdradd fra May Britt Olsen til Åge Vidar Helle (14.02.2017)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2074, bnr 124

Nedre Langgate 46 (Gnr 1042, bnr 188) er solgt for kr 2.550.000 fra Anne-Lise Hansen til Ahmet Pestisha (14.02.2017)

Gnr 1039, bnr 6, fnr 20 er solgt for kr 2.450.000 fra Thorbjørn Aasberg til Lars Erling Mathisen og Tove Elisabeth Mathisen (14.02.2017)
Salget omfatter også Nedre Langgate 117 (Gnr 1040, bnr 1, fnr 23)

Andel av Rynnings vei 8 (Gnr 1048, bnr 546) er overdradd fra Lene Stensby til Kjell-Erik Stensby (15.02.2017)

Peter Radichs vei 14 B (Gnr 1, bnr 1719) er solgt for kr 1.830.000 fra Mardon Hansen til Hala Kamil Jasim og Mohammed Rafea Qadori (15.02.2017)

Tuneveien 44 (Gnr 2063, bnr 1, fnr 172) er solgt for kr 12.000.000 fra Norske Vandrerhjem Region Øst til Råde Innkvartering as (16.02.2017)

Fabelfaret 15 (Gnr 2076, bnr 462) er overdradd fra Solhøi Revisjon as til Sidsel Alvilde Solhøi (16.02.2017)

Gnr 2076, bnr 485 er overdradd fra Solhøi Revisjon as til Sidsel Alvilde Solhøi (16.02.2017)

Bjørnstadtunet 7 B (Gnr 2047, bnr 259, seksjon 7) er solgt for kr 2.495.000 fra Kamperhaug Boligutvikling as til Bisera Vujicic (16.02.2017)

Sverres gate 10 (Gnr 1, bnr 502, seksjon 33) er solgt for kr 2.300.000 fra Wenche Synøve Baardsen, Jan Trygve Olsen og Tor Raymond Olsen til Svein Bekken (16.02.2017)

Sven Olsens vei 10 (Gnr 2079, bnr 585) er solgt for kr 20.385 fra Borg Næring og Eiendom as til Thomas Høyem (14.02.2017)

Lærer Nygårds vei 23 (Gnr 2062, bnr 312) er solgt for kr 3.450.000 fra Ingrid Marianne Moen og Tom Kristian Moen til Tom Hamre og Hilde Aslaug Torp (17.02.2017)

Nordlitoppen 34 (Gnr 1041, bnr 319) er solgt for kr 3.100.000 fra Bjørn Thoresen til Karin Villadsen (17.02.2017)

Andel av Trollerødveien 121 (Gnr 2025, bnr 3) er overdradd fra Erik Høisæther til Anne Line Høisæther (17.02.2017)

Råkilveien 24 (Gnr 2062, bnr 90) er solgt for kr 2.600.000 fra Minh Duc Nguyen til Lucas Luca (17.02.2017)

Greåkerveien 100 (Gnr 2077, bnr 127) er solgt for kr 1.800.000 fra Magne Halvor Dahle til Lamis Kamel Abdullah og Naseer Yahya Kassar (20.02.2017)

Andel av Kitterødveien 8 (Gnr 2073, bnr 335) er overdradd for kr 450.000 fra Lill-Tone Hansen til Samy Strømme Taha (20.02.2017)

Grålumveien 192 (Gnr 2066, bnr 34) er solgt for kr 12.476.700 fra Sarpsborg kommune til Sarpsborg Asvo as (20.02.2017)

Storedalveien 196 (Gnr 1010, bnr 1, fnr 1) er overdradd fra Liv Stordal til Knut Syver Stordal (21.02.2017)

Nedre Langgate 104 (Gnr 1039, bnr 5, fnr 21) er overdradd fra Arne Willy Arnesen til Haldis Synnøve Arnesen (21.02.2017)

Lillebjørn 1 (Gnr 2096, bnr 221) er solgt for kr 2.325.000 fra Frode Andre Jørgensen og Ann Kristin Wærhaug til Jan Åge Lindbeck Halvorsen (21.02.2017)

Skovrandbakken 8 B (Gnr 1099, bnr 289, seksjon 1) er solgt for kr 2.700.000 fra Ardiana Gashi til Ehm Eiendom as (21.02.2017)

Brevik 11 (Gnr 1134, bnr 65) er solgt for kr 5.000 fra Inger Johanne Solberg til Marit Kristine Forsberg (21.02.2017)

Olsokveien 47 (Gnr 1, bnr 3584) er solgt for kr 109.224 fra Sarpsborg kommune til Anne Marthe Knold og Thomas Knold (22.02.2017)

Vestengveien 26 (Gnr 1, bnr 2209, seksjon 1) er solgt for kr 56.657 fra Sarpsborg kommune til Widar Roger Karlsen (22.02.2017)
Salget omfatter også Vestengveien 26 (Gnr 1, bnr 2209, seksjon 2)

Gamle Bøveien 19 (Gnr 3028, bnr 11, fnr 6) er solgt for kr 2.900.000 fra Kamila Katarzyna Hansen til Cecilie Eknes og Mats-Andre Kabo (22.02.2017)

Gnr 86, bnr 996, seksjon 1 i Oslo kommune er overdradd fra Remme J as til Remme J Eiendom as (22.02.2017)
Overdragelsen omfatter også Gnr 86, bnr 996, seksjon 2 i Oslo kommune
Overdragelsen omfatter også Baneveien 20 A (Gnr 1048, bnr 508) i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Isefossveien 22 (Gnr 1057, bnr 10) i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Isefossveien 20 (Gnr 1057, bnr 11) i Sarpsborg kommune

Løperveien 15 (Gnr 2081, bnr 193) er overdradd for kr 1.250.000 fra Liv Bjørg Dalager til Sidsel Dalager Hammerstad (22.02.2017)

Svinndalveien 142 (Gnr 2016, bnr 25) er solgt for kr 2.550.000 fra Cathrine Stang Schonhowd og Hans Arild Schonhowd til Anne Marlene Lauli og Richard Lauli (22.02.2017)

Andel av Lærer Larsens vei 15 A (Gnr 2047, bnr 36) er solgt for kr 1.185.000 til Sarah Kristine Goplen og Kim André Mosen (23.02.2017)

Hannestadfjellet 86 (Gnr 2079, bnr 416) er overdradd fra Arvid Isebakke til Inger Elisabeth Østby Isebakke (23.02.2017)

Gnr 505, bnr 7 er overdradd fra Statens Vegvesen til Østfold fylkeskommune (23.02.2017)
Overdragelsen omfatter også Gnr 1022, bnr 201

Østadveien 6 (Gnr 2066, bnr 168) er overdradd fra Lillian Andersen til Geir Andersen, Lasse Andersen og Svein Erik Andersen (24.02.2017)

Skjebergveien 58 (Gnr 1049, bnr 30, seksjon 2) er solgt for kr 55.350.000 fra Gamle Borgen Skole as til Borgen Borettslag (24.02.2017)

Torget 3 (Gnr 1, bnr 47, seksjon 2) er solgt for kr 1.600.000 fra Torggården 3 as til Torget Eiendom og Invest as (16.02.2017)

Gnr 2076, bnr 273 er solgt for kr 2.500.000 fra Karin Stensrud til Steinar Borge (27.02.2017)
Salget omfatter også Østre Greåkervei 31 (Gnr 2078, bnr 198)
Salget omfatter også Gnr 2078, bnr 199

Bryggenveien 4 (Gnr 1001, bnr 150) er solgt for kr 250.000 fra Anne Helene Lileng til Lars Tore Johansen og Merete Elisabeth Johansen (27.02.2017)

Grøteveien 70 (Gnr 2022, bnr 3) er solgt for kr 900.000 fra Rolf Aslak Agnalt til Thomas Hagen (27.02.2017)

Apolloveien 27 F (Gnr 2096, bnr 195, seksjon 2) er solgt for kr 1.100.000 fra Anne Lorentzen Sogn til Karl Inge Norum (27.02.2017)

Bjerkeveien 21 A (Gnr 1, bnr 3237) er solgt for kr 2.720.000 fra Martin Sørum til Anita Eriksen (27.02.2017)

Strandvollen 18 (Gnr 1107, bnr 32) er overdradd fra Karin Marie Brandstorp til Knut Oddvar Brandstorp (28.02.2017)

Andel av Yvenbråten 9 (Gnr 2082, bnr 132) er overdradd fra May Elisabeth Ragnhild Hjelmås Johannessen til Ketil Johannessen (28.02.2017)

Andel av Komperødlandet 172 (Gnr 1140, bnr 64) er overdradd fra Ronny Molin til Heidi Elvira Molin og Lars Molin (28.02.2017)

Andel av Komperødlandet 172 (Gnr 1140, bnr 64) er solgt for kr 900.000 fra Heidi Elvira Molin og Lars Molin til Carl Emil Brynildsen Molin (28.02.2017)

Johan Gundersens vei 6 (Gnr 2083, bnr 7, fnr 46) er solgt for kr 1.780.000 fra Hans Christian Hansen til Elin Holmen og Rune Normann Holmen (28.02.2017)

Gaupefaret 20 (Gnr 2066, bnr 453) er solgt for kr 6.900.000 fra Rune Skrøder til Gaupefaret as (28.02.2017)
Salget omfatter også Gnr 2066, bnr 455

Vesthellinga Borettslag andelsnr 9 er overdratt for kr 650000 fra Tore Olsen til Astrid Elisabeth Reppen (2017-02-01)

Færdersgate 19 Sarpsborg Brl andelsnr 13 er solgt for kr 360000 fra Mikael Andersson til Arben Agushi (2017-02-01)

Løken Borettslag andelsnr 6 er overdratt fra Kate Kristiansen til Susanne Halvorsrød (2017-02-01)

Villa Tindlund Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 970000 fra Sigrid Hauge til Tommy Kase og Elise Nygård Olsen (2017-02-01)

Lia Borettslag andelsnr 43 er solgt for kr 2100000 fra Reidar Simensen til Malin Ravneng Karlsson og Ole-Herman Ravneng (2017-02-02)

Hannestad Terrasse Borettslag andelsnr 54 er solgt for kr 1930000 fra Kaja Johansen til Maria Skåren (2017-02-02)

St Hansveien Borettslag andelsnr 110 er solgt for kr 1650000 fra Pål Armand Unnfoss til Joachim Larsen (2017-02-03)

Fram Borettslag andelsnr 39 er overdratt fra Torkjell Tangmyr til Anne Tangmyr, Bente Elisabeth Platou Kristoffersen og Tove Tangmyr (2017-02-03)

Fram Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2250000 fra Anne Tangmyr, Bente Elisabeth Platou Kristoffersen og Tove Tangmyr til Gro Ahlsen og Rolf Olai Jacobsen (2017-02-03)

Borg Borettslag andelsnr 107 er overdratt fra Steinar Grandahl til Birgithe Synnøve Grandahl (2017-02-03)

Nyveien Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 1250000 fra Michael Beiermann til Petter Søderberg (2017-02-06)

Lindal Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 1425000 fra Jeanette Fredriksen til Markus Hansen (2017-02-08)

Borgermesterløkka 2 Borettslag andelsnr 207 er solgt for kr 1300000 fra Gunn Torill Innholt Ødegård og Morten William Innholt til Borghild Synnøve Moen (2017-02-08)

Kilde: Statens kartverk

Annonse