Slik ser de for seg togstasjonen

På oppdrag fra Sarpsborg kommune la i dag tre arkitekter fram tanker og ideer om togstasjonen og området rundt.

Jernbaneverket har i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen, gjennomført tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.

Nye Sarpsborg togstasjon skal ligge der dagens stasjon ligger, men mulighetene som følger med beliggenheten ønsket kommunene å se nærmere på. Derfor ble et norsk, et svenskt og et dansk team satt på oppgaven om å se på mulighetene.

Oppgaven var:

En vellykket knutepunktutvikling forutsetter at stasjonen og byen forbindes på en god måte. Togstasjonen skal være et sted som det er lett å komme til og der man kan utføre andre hverdagslige gjøremål. Det må være attraktive løsninger for gang-/sykkel- og kollektivtrafikk. Ny bebyggelse og nye byrom skal vokse fram, og gi grunnlag for økt liv og aktivitet og et styrket sentrum. Hensikten med parallelloppdraget er å få frem ulike ideer og forslag til et godt, robust og gjennomførbart byplangrep for å forbinde Sarpsborg sentrum og Sarpsborg stasjon.

Teamene ble bedt om å se på:

  •     Hvordan bør stasjonen og området rundt utformes for best mulig å koble seg til eksisterende sentrum?

  •     Hvilket potensial sees for fortetting i stasjonsområdet og omkringliggende området?

  •     Hvordan skal forholdet mellom utvikling og vern vektes i kollektivknutepunktet?

  •     Hvordan betjenes stasjonen og byen best med buss?

  •     Hvordan legge til rette for at miljøvennlige transportformer blir førstevalget?

Her kan du se nærmere på presentasjonen de la fram:

Team Dyrvik (Norge): Norsam as/SLA/Civitas/Dyrvik arkitekter

Team White (Sverige): Tyrens/Trivector/White arkitekter

Team Gottlieb Paludan (Danmark): Rambøll/ Gottlieb Paludan arkitekter