Annonse

Slik blir det "nye" Østfold

Et knapt flertall på Stortinget sa torsdag kveld ja til den foreslåtte kommune- og regionreformen. Det betyr at Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til regionen Viken.

Annonse
Sarpsborg24

– Stortingets vedtak ble som forventet, og det har vi selvsagt full respekt for. Vi har diskutert dette med de andre fylkesordførerne. Foreløpig er vi enig om å vente med å starte den store fusjonsprosessen til etter Stortingsvalget, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold fylkeskommune.

Det er foreløpig uvisst om et eventuelt regjeringsskifte til høsten vil få innvirkning på torsdagens vedtak, melder Østfold fylkeskommune i en pressemelding.

- Vi innretter oss etter det Stortinget bestemmer, og skal være konstruktive bidragsytere. Men jeg tror alle skjønner at det nå ikke gir mening å starte store prosesser som kan bli endret etter kort tid som følge av valgresultatet. Derfor er det fornuftig å vente noen måneder, sier Haabeth.

Står Stortingets vedtak seg også etter valget i september, vil det nye Norges-kartet fra 1. januar 2020 vil bestå av 354 kommuner og 11 regioner. En av disse nye regionene vil altså bli Viken - der Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere en storregion med 1,4 millioner innbyggere.

Da fylkestinget i Østfold behandlet denne avtalen i desember, sa et flertall nei til dannelsen av Viken. Det samme ble utfallet i Akershus, mens fylkestinget i Buskerud sa ja.

Dette blir de nye regionene

  • Telemark og Vestfold går sammen i én region.
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.
  • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag.
  • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.
  • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.
  • De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag.
  • Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.
Annonse