Varaordfører i Sarpsborg, Linda Engsmyr (i midten) mottok prisen sammen med kommunens klimakontakt Sten Erik Knive. Her sammen med Klima Østfold-leder René Rafshol (til venstre).

Prisbelønt for elbil-satsing

Sarpsborg kommune er første vinner av Klima Østfold-prisen for sitt arbeid med fossilfrie kommunale kjøretøy.

Prisen ble delt ut under Klimarådsmøtet på Støtvig hotell i Rygge, og Sarpsborg kommune vant i konkurranse med Remmendalen renseanlegg i Halden, Sandbakken miljøstasjon i Hvaler, elektriske byferger i Fredrikstad, arbeidet med ladeinfrastruktur i Moss og områdeutviklingen på Tronstad i Spydeberg.

«Vinneren jobber helhetlig og på tvers av enhetene med temaet. Arbeidet er del av en overordnet og politisk forankret strategi politisk. Kommunen har fått mye medieoppmerksomhet og bidratt til å sette Østfold ytterligere på klimakartet», heter det i juryens begrunnelse.

– Uventet

Videre ble det trukket fram at Sarpsborg har omstilt seg til å ta i bruk nye og brukte elbiler, og at de har gjennomført anbud for å anskaffe tre helelektriske og seks biogass-renovasjonsbiler.

«Dere har vært utrolig dyktige og modige i anskaffelsesprosessen», skryter juryen.

Prisen ble mottatt av varaordfører Linda Engsmyr og klimakontakt Sten Erik Knive i Sarpsborg kommune.

– Dette var veldig uventet. Det har vært veldig spennende, siden vi har vært en av de første kommunene som har tenkt i disse banene. Det har vært noen utfordringer underveis, men vi har tatt lærdom av det. Vi ser framover og gleder oss til å fortsette med å bidra til et bedre klima, sier Engsmyr i en pressemelding.

Vennskapelig

Leder for Klima Østfold, Råde-ordfører René Rafshol, mener det er viktig og riktig å etablere en egen prisutdeling for å få sterkere søkelys på lokalt klimaarbeid.

– Vi lanserer prisen for å skape mer engasjement og oppmerksomhet om kommunenes tiltak, og for å skape en vennskapelig konkurranse mellom kommunene. Er det noe vi er gode på i Østfold så er det klimaarbeidet vårt, men vi er ikke så flinke til å skryte av det, sier Rafshol i pressemeldingen.

Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.

FAKTA OM KLIMA ØSTFOLD-PRISEN

* Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet (For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi)
* Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi. Med andre ord er ikke størrelse på utslippskutt/tiltak avgjørende –det kan søkes med isolert sett «små» tiltak
* Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv (inkludert primærnæringene), befolkning eller organisasjoner.

Kilde: Klima Østfold