Annonse
hoppern: Moss kommune søker om 10 millioner kroner i tippemidler for en idrettshall i tilknytning til nye Hoppern skole på Jeløy. Og 500.000 kroner for et sosialt rom i idrettshallen.

Østfold tar nest minst av tippepotten

Det deles ut omkring 1,2 milliarder kroner fra tippemidler i Norge hvert år. Østfold mottok 60 millioner i fjor – bare halvparten av hva det ble søkt om – og må bli flinkere til å søke.

Annonse
Sarpsborg24

Av Paul Norberg

– Dermed er vi nest dårligst i Norge. Bare Oslo kommer dårligere ut, sier rådgiver Stein Cato Røsnæs i kulturseksjonen i fylkeskommunen.

Kulturdepartementet opererer med tre kriterier for tildeling. Søknadsmassen er hovedkriterium, og teller 50 prosent.

Størrelsen på anleggssektoren i fylket utgjør 25 prosent – kriteriet om befolkningstetthet det samme.

For få søknader fra Østfold

– Siden Østfold har lav dekningsgrad på anlegg, så hadde det vært naturlig med en større pott på dette kriteriet. Fylket vårt har også en stor befolkningstetthet. Men siden søknadsmassen er ganske lav, sammenlignet med andre fylker, mister vi muligheten til å få opp tippemidlerpotten, sier Røsnæs.

– Hvorfor er det for få søknader fra kommunene?

– Det henger nok sammen med de enkelte kommunenes økonomi. Ingen idrettsanlegg blir fullfinansiert av tippemidler. Det er den enkelte kommune eller idrettslag som må legge bygging eller rehabilitering inn i sine budsjetter. Det legger naturligvis noen begrensninger på søkermassen, mener Røsnæs.

Den samlede søknadssummen fra Østfold-kommunene var på nær 120 millioner inneværende år. Omtrent halvparten ble innvilget. Fristen for kommunene til å søke om neste års tippemidler er satt til 15. januar. Fristen for å sende søknader til kommunene er alltid 1. oktober. De fleste kommuner er derfor midt inne i søknadsprosessene.

Dette søkes det om

Sarpsborg kommune har så langt bestemt seg for å søke om til sammen 20,1 millioner kroner til totalt 17 prosjekter. De to største Sarpsborg-prosjektene er restbeløp på idrettshall på Sandbakken til 10,5 millioner, og til en liten flerbrukshall på Sandbakken. Et enstemmig hovedutvalg for kultur og oppvekst har også gått inn for å søke om drøyt 1,1 million kroner til Tursti Tjueklo. Turstien er satt på femteplass i prioriteringslista.

I Moss er utbygging i tilknytning til nye Hoppern skole på Jeløy satt øverst på ønskelista. Utvalget for skole og oppvekst vil prioritere Hoppern Idrettshall med en søknad på 10 millioner kroner og et sosialt rom i Hoppern Idrettshall til 500.000 kroner. Det blir også søkt om 700.000 til rehabilitering av vant i Ishallen i Moss.

I Fredrikstad skal søknadslista behandles 13. desember, og det foreligger foreløpig ikke noe søknadsbeløp for 2018-prosjektene. Men stupetårn på badeplassen Foten, kunstgress på Kråkerøy og turstier i Gressvikmarka og Fredrikstadmarka er blant de foretrukne oppgavene.

Annonse