Annonse
Magnus Mathisen

Ønsker vi ikke lenger en russefeiring?

Strengere reguleringer og vilkår for russefeiringen betyr en russefeiring under mer utrygge rammer.

Annonse
Sarpsborg24

Av: Magnus Mathisen, nestformann i Sarpsborg Fremskrittspartiets ungdom (FpU)

Hvert år kommer måneden mai. Mai er en måned som mange assosierer med glede, vårtegn, feiringen av frigjøring av Norge fra okkupasjonen under 2. Verdenskrig, veterandagen og 17 mai. I tillegg er det russetiden. Russetiden, hvor avgangselever skal feire at de er ferdig med 13 år skolegang (dvs. Etter eksamenene som kommer etter russetiden). Som FpU ønsker å endre på.

Hvert år leser vi i mediene at russen har gjort ditt og datt. De handlingene som blir begått som er av straffbare handlinger er ikke ønskelig og vi tar alle avstand fra disse. Problemet er når mediene bruker de forskjellige tragiske handlingene som blir gjort av enkeltindivider, som kan være russ, men også ikke russ, hvor russen på en generell basis blir tillagt ansvaret for handlingene som har blitt begått.

For det andre ser enn en tendens de siste årene hvor flere melder seg på debatten for å fjerne russetiden og hvor kommuner ønsker å gjøre det vanskeligere for russen å feire at de snart er ferdig med 13 års skolegang. Retter sagt, vanskeligere for russen å ha feire russetiden under trygge rammer, i form av områder de kan være på. Hvis vi ser på det lokalt her i Sarpsborg kommune, viser det seg at russen i større grad feirer utenfor Vistergropa (som er stedet som russen har fått leid til russefeiringen). Da reguleringene og vilkårene for russefeiringen har blitt vesentlig strengere og sammen med den nye tolkningen av alkoholloven har medført at russefeiringen flyttes til private fester.

Det medfører at russens feiringer i mindre grad foregår under trygge rammer, hvor sikkerhetsvakter kan passe på at ingen blir misbrukt og ingen fra Røde Kors som kan dele ut vann og bistå de som er overstadig beruset. Hva godt kan komme ut av det?

Ønsker vi ikke lenger en russefeiring?

Annonse