Annonse
Ønsker lengre introduksjonsprogram: Hege Jakobsen ved voksenopplæringen i Moss sier at de ser gode resultater når de forlenger introduksjonsprogrammet fra to til tre år. Hun ønsker statlige bestemmelser som gir mulighet til ytterligere utvidelse av introduksjonsprogrammet for dem som trenger det. Det er potensielt stor forskjell på om man kommer med utdanning i bagasjen eller ikke.

Økt andel flyktninger i jobb og utdanning

Antall flyktninger som havner i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram i Østfold har siden 2015 økt med rundt 20 prosentpoeng.

Annonse
Sarpsborg24

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, kommer gjennomsnittlig 40 prosent av innvandrere som har fullført introduksjonsprogrammet inn i arbeid eller utdanning etter ett år. Dette er et gjennomsnitt fra byene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, og tallene er fra 2015. Det er de seneste som foreligger hos SSB.

Derimot ligger prosentandelen an til å bli langt høyere i år, ifølge de lokale Nav-kontorene.

Blitt bedre med årene

Selv om de siste offisielle tallene er fra 2015, opplyser lederne i de tre byene at de har som mål å havne på rundt 60 prosent i år.

– Vi kommer til å nå målet på 60 prosent innen utgangen av året, opplyser Ullriche Gade, avdelingsleder for Aktivitet og Inkludering i Nav Fredrikstad.

Både hun og Nav-leder Jon Stanley Fredriksen i Sarpsborg sier at det er tydelig sammenheng mellom hvilke flyktninger som bosettes, hva slags utdanning de har med seg og hvor de kommer fra – og hvor lang tid det tar før de er ute på arbeidsmarkedet.

Så langt i år er 62 prosent i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram i Sarpsborg. Resultatet er omtrent det samme i Moss og Fredrikstad.

– Vi er blitt flinkere til å forlenge introduksjonsprogrammet fra to til tre år dersom vi ser at det gjør det tryggere å gå ut i arbeid. Det er nok en grunn til at vi er blitt bedre, mener Jakobsen.

Kan ta opptil ti år

Blant de tre byene i Østfold som står oppført i SSBs oversikt, skårer Sarpsborg høyest i 2015. Ett år etter fullført introduksjonsprogram er 43 prosent i jobb eller utdanning.

– Antall flyktninger og innvandrere som blir økonomisk selvhjulpne med lønnet arbeid stiger utover den angitte perioden på ett til to år etter avsluttet introduksjonsprogram, skriver Jon Stanley Fredriksen i en epost til Dagsavisen Østfold.

– Tallene ser annerledes ut for fem til ti år. Mange flyktning- og innvandrergrupper trenger betydelig lengre tid for å kvalifisere seg, skriver han videre.

I Sarpsborg og Fredrikstad er det Nav som har ansvaret for introduksjonsprogrammet, mens det er voksenopplæringen, Voks, som står for dette i Moss.

Moss øker etter to år

Mens Sarpsborgs sysselsatte innvandrere faller ned på kun 32 prosent etter to år, og Fredrikstad også faller tre prosentpoeng, øker Moss fra 38 prosent til 67 prosent i jobb eller utdanning etter to år.

– Vi jobber systematisk med arbeidspraksis for eksempel, som vi ser har god effekt for resultatene, for de får ofte en jobb i enden av praksisen. Vi følger opp tett, kjenner deltakerne godt og vi har mye erfaring som kommer deltakerne til gode, sier daglig leder ved Moss Voks, Hege Jakobsen.

Annonse