Annonse
Deler av komiteen for Bygdedagen. Fra venstre: Jon Kokkim, Eli Glomsrud, Steinar Kokkim, Kari Lunde og Torild Smaaberg Lund

Norges første bygdedag er 100 år

- Det er mulig det var opphold under krigen, men det er i hvert fall 100 år siden Varteig Bygdedag ble arrangert for første gang.

Annonse
Sarpsborg24

Det forteller Torild Smaaberg Lunde i bygdedagkomiteen.

Varteig gikk i bresjen for 100 år siden og arrangerte landets første bygdedag. Tradisjonen fortsetter med like stor kraft.

- Ja, vi synes dette er en viktig samlingsplass for Varteig, sier Smaaberg Lunde.

Hun er sjeleglad for at det har kommet til yngre krefter som ønsker å bringe tradisjoner videre.

- Sjøl har jeg alltid bodd i Varteig og synes det er veldig trivelig med denne dagen. For et par år siden var det stort sett bare eldre og de slet litt med rekruttering. Nå er vi både eldre og unge som er med, sier Smaaberg Lunde.

De unge trekker nye elementer inn, mens de eldre har dyp kunnskap om folket, Bygdedagen og bygdas historie.

I følge Varteig Historielag var faktisk Varteig Bygdedag landets første i sitt slag. Den første ble arrangert 16. september i 1917 og den gang var det hele 600 mennesker som deltok. I følge historielaget så ble den begivenheten også viet plass i rikspressen.

"Lille Varteig gikk i bresjen", skrev Oslo-avisene.

Torild Smaaberg Lunde forteller at det er et bredt ønske om å beholde dagen i Varteig og vartingene "høller i hop".

- Nå er det mange som er med og bidrar. I komiteen er vi 8-10 personer og vi ønsker at alle lag og foreninger bidrar, forteller hun og legger til at det blir litt ekstra i jubileumsåret.

- Vi har de faste tingene, men det blir noe ekstra i år. Blant annet setter historielaget opp et skuespill om Inga og det ser vi veldig fram til. I tillegg blir det forskjellige dyr, og i år får vi også både ku og kalv og det blir andre faste poster, forteller hun.

Faste poster er blant annet melkespannkasting. På bygda er det en aktivitet som må være med på en bygdedag.

- Selvfølgelig! Det hører med, smiler Torild Smaaberg Lunde.

 

 

 

Annonse