Annonse

Nedgang i passasjertrafikken

2016 ble et dårlig år for NSB. Færre tok toget mellom Oslo og Halden enn året før.

Annonse
Sarpsborg24

NSB melder i dag at det var en negdgang på 6,5 prosent i antall passasjerer på regiontoget Oslo – Halden (Göteborg) fra 2015 til 2016.

2.342.000 passasjerer reiste med NSB Regiontog i perioden på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn.

- Mye av nedgangen i 2016 skyldes at togene på Østfoldbanen ble i stor grad berørt av streiken blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund i oktober i 2016, melder NSB.

Selskapet legger også fram kundetilfredsundersøkelsen, og her er det ikke alle som er like fornøyde med tilbudet på strekningen Oslo - Halden. Totalt oppnår NSB en score på 70.

Kundenes tilfredshet synliggjøres gjennom en resultatscore (KTI) fra 0 til 100 poeng:

Over 80 poeng: Begeistrede kunder
75-80 poeng: Svært fornøyde kunder
70-75 poeng: Fornøyde kunder
60-70 poeng: Likegyldige / misfornøyde kunder
Under 60 poeng: Svært misfornøyde kunder

I følge togselskapet er passasjerene fornøyd med kupékomfort og informasjon om bord i togene, men ønsker forbedringer på det som virkelig teller.

- Kundene ønsker forbedring på buss for tog, rutetilbudet og punktligheten, melder NSB.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 7,4 prosent færre passasjerer i 2016, sammenlignet med 2015. NSB hadde i 2016 totalt 274.000 passasjerer mellom Halden og Göteborg.

- Noe av nedgangen i 2016 skyldes at togene mellom Halden og Gøteborg ble berørt av streiken blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund i oktober i 2016.

Annonse