Annonse
Jon Stanley Fredriksen er leder for NAV Sarpsborg.

NAV kutter ut "drop-in"

Nå må du bestille time på nett for å møte en NAV-veileder. - Nav skal bli enda mer effektive, sier NAV-leder Jon Stanley Fredriksen.

Annonse
Sarpsborg24

Fra mandag 27. mars 2017 vil publikumsmottaket ved NAV Sarpsborgs ha åpningstid fra kl. 11.30 til 14.00. I dag har det samme kontoret åpningstid fra 09.00-13.00. Skal du treffe en veileder må du nå ringe eller avtale på nett. Det blir slutt på ordinær "drop-in".

- Endringen er i praksis ikke veldig stor, men målet vårt er at brukerne skal få riktig informasjon og veiledning  når de tar kontakt. Ved "drop-in" er det ikke sikkert du treffer rett kompetanse. Gjennom telefon eller nett så har vi langt større sjanse til å hjelpe brukerne med riktig svar raskt eller tilby en avtale ved kontoret hvor veileder har forberedt seg til akkurat din sak. Krisehjelp og veiledning til våre selvbetjeningsløsninger skal vi selvfølgelig fortsatt gi i åpningstiden til mottaket, men vi ønsker å lose brukerne til nett og telefon først, sier Fredriksen.

Åpningstiden til publikumsmottaket blir nå noe kortere, men gjennomføring av avtaler med veileder som er booket gjennom NAV Kontaktsenter gjennomføres i hele kontortiden. I åpningstiden vil NAV ha ansatte til stede, men kun for å veilede brukerne til å bruke selvbetjening via nettsidene.

- Vi endrer på åpningstiden for å vri ressursene til planlagt oppfølging.

NAV er i endring på mange områder. Det siste halvåret har ikke NAV Sarpsborg tatt imot post som skal sendes elektronisk eller til NAV sin enhet for mottak av post. Omleggingen har gjort at post kommer til riktig enhet/mottaker i NAV uten forsinkelse.

- Bruker får raskere svar og vi kan i stedet bruke tiden på direkte oppfølging av de brukerne som har behov for vår bistand.

- Ved å effektivisere måten vi jobber på og ved å gjøre arbeidet riktig første gang kan vi bruke mer tid på oppfølging mot arbeid og aktivitet.
Etter forrige omlegging våren 2016, hvor vi la til rette for flere planlagte samtaler og slusing av henvendelser til rett kanal, har vi fått langt mer fornøyde brukere (Brukerundersøkelsen 2016). Ved å bli enda bedre på å vise brukerne til rett kanal og gjennom kun planlagte samtaler er jeg sikker på at den gode utviklingen fortsetter, sier NAV-leder Jon Stanley Fredriksen som legger til at endringene NAV gjennomfører i Sarpsborg er en linje som skal føres i hele landet.

- Økt bruk av NAV sine selvbetjeningsløsninger skal gi rom for mer og bedre oppfølging til de som har behov for det.

Annonse