Annonse

Nå starter regulering: Her blir det 4-felt

Nå starter reguleringen av riksvei 111 i Sarpsborg. Blant annet blir det 4-felt fra Hafslund skole til Dondern.

Annonse
Sarpsborg24

- Vi planlegger en utvidelse av riksvei 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern. Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av veien, sier Astrid Høie Fredheim, planleggingsleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

I tillegg skal det planlegges kollektivfelt i retning Sarpsborg sentrum på riksvei 111 mellom Rådhusveien og Dondern, og på fylkesvei 118 mellom Borgen/Edonbakken og Dondern. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

- Hensikten er først og fremst å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister, forteller Fredheim.

Åpen kontordag på meieriet
Statens vegvesen har et kontor på gamle meieriet på Hafslund og mandag 22. mai mellom klokken 13 og 18 kan alle komme til åpen kontordag. Der vil planleggingsleder fra Statens vegvesen være tilgjengelig for å svare på spørsmål om planarbeidet, opplyser veivesenet.

Frist for innspill
Statens vegvesen sendte før helgen brev til alle direkte berørte, hvor de varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for utvidelsen av riksvei 111.

- Hvis noen har innspill til oss i forbindelse med planoppstart kan disse sendes til Statens vegvesen innen 16. juni, opplyser planleggingsleder Fredheim.

Veien videre
Målsettingen er å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn høsten 2018. Etter at planen har vært på høring skal den behandles i Bypakke Nedre Glomma, før endelig vedtak i Sarpsborg kommune.

- I Bypakke Nedre Glomma jobber vi for at flere skal velge å ta bussen, sykle og gå. For å få til det må det bli lettere for bussen å komme fram og vi må legge til rette for syklister og gående. Dette prosjektet er ett av flere tiltak for å nå målene våre, sier Gry Rustad Pettersen, prosjektleder for Bypakke Nedre Glomma.

Annonse