Annonse

Meninger: Trygg pensjon for alle

Alle skal ha en trygg pensjon. Pensjonssystemet skal sikre at alle yrker gir mulighet for full opptjening, også de yrkene som er fysisk og psykisk krevende.

Annonse
Sarpsborg24

Av: Leif Christensen, leder Østfold SV

Utbetalinga fra folketrygden må økes over tid, sånn at den hele tida er god nok til å leve av.

Pensjonsreformen innebar kutt i utbetalingene for svært mange. Enkelte utsatte yrkesgrupper ble spesielt hardt ramma. Reformen er sosialt urettferdig og legger opp til mer privat pensjonssparing.

SV skal arbeide for å motvirke de usosiale sidene kutta i pensjonsreformen har ført til. Vi vil skjerme uførepensjonister fra levealdersjusteringer og sørge for at løpende pensjon i folketrygden reguleres på linje med lønnsutviklinga. Samtidig må vi sikre pensjonistenes kjøpekraft i år med lav lønnsvekst.
Det må bli enklere å få opptjent pensjon og SV foreslår at pensjonsopptjening skal starte for alle stillinger som varer over seks måneder.

I tråd med prinsippene for et godt organisert samfunnsliv må organisasjonene for pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne gis muligheten til å involveres og ansvarliggjøres i større grad. SV vil gi dem forhandlingsrett i trygdeoppgjøret ved å gjeninnføre reelle forhandlinger mellom organisasjonene og staten.

SV vil styrke folketrygden og sørge for at alle skal ha en trygg pensjon.

 

Annonse