Prinsesse Märtha Louise danser sammen med elevene ved Kurland skole avdeling Regnbuen I Sarpsborg.

Märtha Louise besøkte Kurland skole

Prinsesse Märtha Louise var til stede da Kurland skole i Sarpsborg feiret 20-årsjubileum onsdag.

Prinsessen fikk møte elever og ansatte på avdeling Regnbuen, som er tilrettelagt for elever med store og sammensatte funksjonshemninger.

Skolen har 22 klasser fra 1. til 7. trinn. Elevene har klassetilhørighet og er integrert i sitt klassetrinn så langt det er formålstjenlig.

Prinsesse Märtha Louise utfører offisielle oppdrag for Kongehuset innenfor områder som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun er beskytter for åtte organisasjoner og deltar aktivt i et fond som gir støtte til aktiviteter for funksjonshemmede barn og unge.

(©NTB)