Markerer Olsok med fotoutstilling til ettertanke

Olavsdagene og kirken i Sarpsborg inviterer til storstilt og reflekterende markering av dødsdagen til kongen som grunnla byen.

– Tema for olsok i Sarpsborg i år er «arv», og utstillingen tar for seg den kristne verdiarven – hvordan ivaretas den i samfunnet i dag, og hvordan skal den ivaretas framover? sier prost Kari Mangrud Alvsvåg i Sarpsborg prosti.

I disse dager foregår Olavsdagene i Sarpsborg, og mot slutten av uka skal det hele avsluttes med en utvidet olsokfeiring – til minne om Olav den hellige Haraldsson.

Torsdag sparkes det i gang med åpningen av utstillingen «Hvor skjer Jesus?», et samarbeid mellom fotografen André Clemetsen og teolog Halvor Moxnes, som blir å se i Sarpsborg kirke gjennom helgen.

Politikerpanel

– Fotografen har tatt bilder av mennesker han mener representerer Jesu måte å handle på, uavhengig av om det skjer innenfor eller utenfor en kristen bekjennelse. Det handler blant annet om barmhjertighet, nestekjærlighet og fremmedkjærlighet, forteller Alvsvåg.

Under utstillingsåpningen vil hun lede en panelsamtale mellom de fire unge politikerne Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Aleksander Abelsen (H) og Edel Marie Haukland (KrF).

– Det blir diskusjoner rundt temaer som integrering, inkludering, menneskeverd, miljøvern og religion i samfunnet. Vi har lett for å spørre de som har vært i gamet lenge, og nå gleder jeg meg til å høre hva den yngre garde tenker rundt dette, fastslår prosten.

Les også: – Vi risikerer å stjele opplevelser fra dem som kommer etter oss (+)

PILEGRIMSMÅL: St. Nikolas kirkeruiner ved Borgarsyssel museum i Sarpsborg. FOTO: Hermund L. Kjernli

Vandring for alle

Olsokmarkeringen er et samarbeid mellom Olavsdagene, Den norske kirke, Borgarsyssel museum, Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria og Litteraturuka Sarpsborg. Foruten utstillingen vil det også bli arrangert flere konserter og pilegrimsvandringer – blant annet barnas pilegrimsdag ved museet på lørdag og en inkluderende vandring i Kulåsparken på torsdag.

– Det er en kort løype som passer for dem som både går fort og sakte, de som triller og så videre. Det er fint å gjøre noe som åpner for at flere kan delta, sier Alvsvåg.

Biskop-besøk

Søndag er selve Olsokdagen, med pilegrimsvandring fra Soli kirke til St. Nikolas kirkeruiner ved Borgarsyssel.

– Der skal vi feire den store olsokgudstjenesten, og biskopen i Göteborg kommer og preker, utdyper prosten.

Etter å ha vært ute av kirkeåret i mange år har olsok nå blitt gjeninnført som en gudstjenestedag i hele Den norske kirke, noe Alvsvåg mener er viktig.

– I en periode tok man avstand fra alt som gikk på helgentilknytning, mens vi nå tenker at det er viktig å markere disse dagene som er viktige for vår historie og viser hva kristendommen har vært, og fortsatt er i samfunnet vårt.