Annonse
SAMARBEID: Ingjerd Schou (H) mener folkehelsemillionene åpner for et enda bedre samarbeid mellom frivillighet, kommuner, fylke og stat om prosjekter for å styrke folkehelsearbeidet og for å redusere sosiale forskjeller.

Lover millioner til å løfte Østfold-barns pyskiske helse

Østfold vil få sju millioner kroner til fremming av barn og unges psykiske helse og livskvalitet i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2018.

Annonse
Sarpsborg24

– Østfold er et fylke med flere utfordringer knyttet til folkehelse. Vi ligger dårlig an på statistikker som gjelder utdanningsnivå og lavinntektsfamilier, og er langt bak fylker som Vestfold og Buskerud, som vi bør kunne sammenligne oss med. Med disse midlene kan vi få til et skikkelig løft på disse områdene, sier stortingsrepresentant på gjenvalg, Ingjerd Schou (H).

De sju millionene det er snakk om kommer fra helse- og omsorgsdepartementet og KS sitt program for folkehelsearbeid i kommunene.

Øker potten

Østfold er ett av fem fylker som også har fått midler fra dette programmet i 2017. Nå foreslår regjeringa altså å videreføre støtten i 2018.

– Dette er en viktig satsing for bedre levekår for barn og unge i fylket fordi det betyr ekstra midler til tidlig innsats, sier Schou.

I år fordeles det 41,2 millioner kroner til de fem fylkene som er del av programmet, mens det er foreslått å øke potten til over 70 millioner i 2018 for å få med flere fylker.

– Dugnad

Schou forteller at midlene skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid, og at det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.

– Det handler om trivsel for barn og unge og å redusere sosiale forskjeller. Her er det viktig at man får til et godt samarbeid og en dugnad mellom frivillige organisasjoner, kommunene, fylket og staten.

– I Østfold har vi mange gode eksempler på dette, og det er mange prosjekter som kan dra nytte av disse midlene, sier Schou.

Tverrpolitisk

Styreleder Inger Christin Torp (Ap) i Østfoldhelsa, fylkeskommunens partnerskap for folkehelsearbeidet i Østfold, er glad for at det kommer mer penger til det viktige arbeidet deres.

– Det betyr selvfølgelig kjempemye, og gjør det mulig å forsterke det gode folkehelsearbeidet som gjøres rundt om i kommunene i Østfold.

Hun understreker at det er enighet på tvers av partiene om at det er viktig å satse på folkehelsearbeid, og at det særlig er nødvendig å styrke innsatsen opp mot barn og unge.

– Vi har sett ut fra ungdomsundersøkelsen at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, og med disse midlene kan vi legge til rette for mer forebyggende arbeid, sier Torp.

Annonse