ALVORLIG: Therese Thorbjørnsen i LOs familie- og likestillingsutvalg i Østfold mener det er på høy tid at seksuell trakassering løftes høyere på dagsordenen. Derfor berømmer hun oppropet fra mer enn 700 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen.

LO tar #metoo-grep

Familie- og likestillingsutvalget til LO i Østfold ønsker å innføre tiltak for å øke medlemmenes trygghetsfølelse – og bevisstheten rundt trakassering og overgrep.

– Det er ikke verre i fagbevegelsen enn andre steder, men heller ikke bedre. Derfor må også vi ta denne problematikken på alvor, sier Therese Thorbjørnsen i LO Østfolds familie- og likestillingsutvalg.

Tidligere i måneden kom et opprop fra over 700 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen med tittelen #ikketilforhandling, i kjølvannet av den mye omtalte metoo-kampanjen mot seksuell trakassering.

– Ikke overrasket

Etter samme modell som blant andre skuespillere og musikere har benyttet seg av ble det i LO-oppropet presentert anonymiserte historier fra egne rekker.

– Jeg er ikke direkte overrasket, og man ser også av historiene som følger oppropet at dette skjer i fagbevegelsen. Da handler det om å kjøre kampanjer for å endre holdninger også hos oss, sier Thorbjørnsen.

I oppropet heter det blant annet: «Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltakelse for alle, og vi må starte i egne rekker. Vi vil med dette oppropet ta et oppgjør med den ukulturen og sexismen som finnes i hele samfunnet. Vi vil plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem.»

Har retningslinjer

– Jeg tror dessverre dette er noe som skjer i hele samfunnet, men det har kanskje ikke vært høy nok bevissthet rundt det tidligere. Nå skjer det noe, og det er kanskje også en av grunnene til at metoo-bevegelsen ble kåret til «årets person» av Time Magazine, sier Thorbjørnsen.

Nå ønsker LOs familie- og likestillingsutvalg i Østfold å løfte debatten også lokalt.

– Det jobbes godt i mange forbund med tillitsvalgtopplæring og retningslinjer for tillitsvalgte. Likevel er det behov for å se om vi kan gjøre mer, mener Thorbjørnsen.

Nulltoleranse

Derfor har utvalget vedtatt en uttalelse som støtter oppropet, og på LOs regionkonferanse på nyåret vil saken bli viet stor oppmerksomhet.

– Vi har satt av en halv dag til å diskutere seksuell trakassering og metoo-kampanjen. Man skal ikke oppleve sånt på arbeidsplassen. Det er viktig å vise nulltoleranse for den type oppførsel, sier Thorbjørnsen.

Hun understreker at dette er noe LO tar på alvor, og at det skal føles trygt å melde fra om seksuell trakassering innad.

– Det er stor takhøyde for å varsle om denne type saker i LO, og ingen tvil om at oppropet blir tatt seriøst. Alle forbundene er enige om at det er viktig å løfte denne debatten.