Annonse
Østfold MDGs fylkestingsrepresentant Erik Skauen mener det haster å gjøre noe med miljøkonsekvensene av bruk av oppmalte bildekk som fyllmateriale på kunstgressbaner.

Legger kunstgress-press på regjeringen

Fylkespolitikerne i Østfold ønsker å holde igjen offentlige midler til kunstgressanlegg som ikke tar hensyn til miljøkonsekvenser.

Annonse
Sarpsborg24

– Vi må legge trykk på departementet for å få tydelige retningslinjer for hvordan vi skal forvalte idrettsanlegg i framtida. Det er en felles forståelse av at vi ønsker flere idrettsanlegg til barn og unge og gode folkehelsetiltak, men vi må ikke la det stå i veien for å løse andre store problemer, sier fylkestingsrepresentant Erik Skauen fra Østfold MDG.

Tidligere i år gikk samtlige fylkeskommuner sammen om å sende et brev til Kulturdepartementet. Der ber de blant annet om at det tilrettelegges for mer forskning på alternative fyllmaterialer, og oppsamling av de miljøskadelige materialene som benyttes i dag.

Begrense spillemidler

– Vi må finne fyllmateriale som også er bærekraftig i et større perspektiv enn bare det at det ligger på matta. Det handler om hvordan det produseres, transport og hele bildet. Det finnes alternativer allerede, man ser på ulike tre-alternativer og tre i seg selv er et miljøprodukt. Men dette må skje litt fort, for dette er på en måte galskap satt i system, ved at man tar spesialavfall og gjør det til et folkehelsetiltak, sier Skauen.

Onsdag vedtok fylkestinget i Østfold, på bakgrunn av en interpellasjon fra nettopp Miljøpartiet De Grønne, å sende ytterligere innspill til Kulturdepartementet med forslag til endringer når det gjelder krav til etablering, rehabilitering, vedlikehold og drift av kunstgressanlegg.

I dette ligger det underforstått et ønske om å kunne true med mindre spillemidler til prosjekter som benytter gummigranulater eller annet potensielt miljøskadelig fyllmateriale, og som heller ikke gjør nok for å hindre spredning av disse materialene til naturen.

– Det mener jeg er helt grunnleggende. Folkehelse handler også om hva vi spiser og det drikkevannet vi har, og da må det på sikt bli en konsekvens at vi skal jobbe i tråd med naturen, utdyper MDG-representanten.

– Utstillingsvindu

I Østfold har Råde IL allerede fått støtte til et pilotprosjekt for å hindre spredning av gummigranulat fra sine kunstgressbaner til naturen gjennom enkle tiltak som snødeponier, nye dreneringskummer med spesialrister som fanger opp gummien og sluser ved utgangen fra banene. De vurderer også på sikt å erstatte gummigranulat med andre, mer miljøvennlige fyllmaterialer.

– Dette kan bli et utstillingsvindu for andre som skal etablere eller allerede har etablert kunstgressbaner. Man kan relativt enkelt gjøre disse tiltakene ved andre baner, har  nestleder i Råde IL og primus motor for pilotprosjektet, Ole-Petter Westheim tidligere uttalt til Dagsavisen Østfold.

MDGs langsiktige mål er å hindre all spredning av mikroplast, som er et biprodukt av granulaten, til vassdrag og naturen. Skauen innser at dette er noe som vil ta tid, nen håper det ferske vedtaket i fylkestinget og de samlede innspillene fra landets 19 fylkeskommuner i alle fall kan framskynde arbeidet på kunstgressfronten.

– Vi må ikke glemme at oppmalte bildekk kan være den nest største kilden til mikroplastproblematikken, og selv om det kanskje ikke gir oss direkte helseskade på kroppene våre så får vi det sekundært i oss gjennom maten og drikken vår. I løpet av de to årene som er igjen av denne fylkestingsperioden håper jeg det er helt andre regler for bruk av helse- og miljøskadelig fyllmateriale.

Skylder ikke på idrettslagene

Det var et enstemmig fylkesting som gikk inn for å legge økt trykk på departementet for å få på plass nye retningslinjer, men MDG-politikeren er likevel opptatt av å ikke rette en skammens pekefinger mot idrettslagene

– Jeg tenker at det må være en tredeling. Først må det være gode informasjonsrunder til alle idrettslag og kretser i Norge. Nummer to er at vi må finne alternative fyllmaterialer, og mye bedre samordnede vedlikeholdsrutiner av de anleggene vi har i dag. Og til slutt må vi passe på at vi har en helt annen struktur rundt idrettsanleggene, slik at vi klarer å samle opp det som kommer ut i den perioden vi fortsatt bruker miljøfarlig fyllmateriale, avlsutter Skauen.

Annonse