AVVENTENDE: Lastebileierforbundet mener det er viktig å sette en stopper for «tøvete forbikjøringer over lange strekninger», men er usikre på om et generelt forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy på motorvei er løsningen.

Lastebileierforbundet skeptiske til forbud mot forbikjøring

Mener det kan bidra til å øke trafikkutfordringene i stedet for å redusere dem.

– Da det ble forbud mot forbikjøring for tunge kjøretøy i tunneler i Oslo-området var vi positive av hensyn til trafikksikkerheten. Et generelt forbikjøringsforbud er imidlertid et langt mer omfattende tiltak som ikke vil være uten problemer å håndheve, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund (NLF), Geir A. Mo.

Fredag skrev Dagsavisen om stortingsrepresentant Siv Jacobsens (Ap) ønske om et forbikjøringsforbud for lastebiler på motorvei.

– Mot sin hensikt

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår hun E6 i Østfold som forsøksstrekning. Ministerens svar er at han har bedt Vegdirektoratet utrede et slikt forbud.

NLF er derimot usikre på om dette er en god løsning.

– Hva med kjøretøyer som har langt lavere hastighet – som traktorer, spesialtransporter og så videre? I slike tilfeller vil et forbud bidra til å øke utfordringene med trafikkavvikling i stedet for det motsatte, mener Geir A. Mo.

Avventer utredning

Han understreker at lastebileierforbundet ikke har tatt endelig stilling til et forbud, men at de vil gjøre det når saken kommer på høring.

– Den utredningen statsråden har varslet vil være svært viktig for å finne en tilnærming der vi oppnår det vi ønsker, nemlig å sette en stopper for tøvete forbikjøringer over lange strekninger – som kun er egnet til å irritere øvrige trafikanter, gjøre trafikkavviklingen vanskeligere og skape trafikkfarlige situasjoner, sier Mo.

Trygg Trafikk mener et forbikjøringsforbud for tungtransport først og fremst er et fremkommelighetsspørsmål.

– Det er ingenting som tyder på at denne typen forbikjøringer skaper mange ulykker og trafikkfarlige situasjoner, Det har nok mest betydning for flyten, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Stoler på vegvesenet

I Tyskland, og etter hvert også andre land i Europa, er det allerede innført et slikt forbud, og Johansen mener det kan ha noe for seg også på strekninger i Norge.

– Da tenker jeg primært på strekninger med lange motbakker, og der det er en stor mengde tunge kjøretøy. Der kan det bli problemer om de bruker lang tid på å kjøre forbi hverandre, fordi det hindrer trafikken som kommer bakfra, sier seniorrådgiveren.

Han er likevel klar på at dette ikke er en prioritert sak for Trygg Trafikk.

– Ikke med mindre det utvikler seg til å bli et trafikksikkerhetsproblem. Jeg tror Statens vegvesen har god kontroll, og kan regulere det innenfor dagens regelverk, sier Johansen.