Annonse
Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, og vannscootere sidestilles nå med fritidsbåter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

- Kommuner kan forby vannscooter

- Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Annonse
Sarpsborg24

Pressemelding

Kan reguleres særskilt
På sine nettsider skriver både Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet at «bruk av vannscooter kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.»

I kjølvannet av regjeringens vannscooterfrislipp, sendte Norsk Friluftsliv nylig ut et brev til norske kommuner med informasjon om lovverket som kan brukes for å forby eller begrense vannscooterkjøring. Her finner du brevet.

Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannscooterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannscootere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.

Forvirrende utspill fra vannscooterimportørene
Denne uken har det vært flere medieoppslag hvor vannscooterimportørene, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kommet med informasjon som skaper usikkerhet i kommunene om hva de kan og ikke kan regulere.

- Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Frykter flere ulykker
Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har tidligere påpekt at den nylige opphevingen av vannscooterforskriften vil utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og sårbare sjøfuglbestander.

Endringen medfører at vannscootere nå kan kjøre i høy fart nærmere land, noe som vil medføre farlige situasjoner, mener paraplyorganisasjonen.

Annonse