VANNMANNEN: Jan Dirik Hermansen har en sterk lidenskap for vann og har sin egen kilde under huset. Vannet er ikke bare godt, men også helsebringende, mener kronikkskribent Paul Jørgenvåg.

Kildevannet i Sarpsborg er helsevann

Rent vann blir godkjent, men helsebringende vann får ingen oppmerksomhet, mener Paul Jørgenvåg, som er tilhenger av kildevannet fra privat grunn på Yven.

KRONIKK: Paul Jørgenvåg, Tistedal

28. desember 2017 hadde Dagsavisen Østfold en reportasje om Jan Dirik Hermansen, fra barnsben av kalt «Dikka», og hans private drikkevannskilde på Yven i Sarpsborg. Hermansen ble blant annet sitert på følgende: «Jeg tror jeg kan si jeg har Norges fineste drikkevann».

Les: Fikk takkebrev fra kongeparet: - Tror jeg har Norges fineste drikkevann

Vi vet at alt offentlig drikkevann i Norge jevnlig blir kontrollert av Mattilsynet, og følgelig er det trygt og sunt å drikke. Men – er dette vannet helsefremmende, utover den kjensgjerning at det er sunt, og at det er nødvendig for ethvert menneske å ha tilgang til godt vann?

Mye av drikkevannet vårt kommer fra svært forurensede kilder. Her i Østfold og mange andre steder på Østlandet blir Glomma brukt som drikkevannskilde. Både kloakk, miljøgifter og forurenset overflatevann fra jordbruk og veier har elva med seg. På samme måte som annet overflatevann, blir vannet filtrert og renset slik at det framstår som godt drikkevann. Likevel er det mange som stiller spørsmål om drikkevannet vårt kan inneholde helseskadelige stoffer, i og med at det blant annet kan bli brukt klor, aluminiumssulfat og andre kjemikalier under renseprosessene. Mange vannverk hevder likevel med urette at «vi har det beste vannet i landet».

Vannet på Yven hentes fra 50 meter nede i Østfold-raet og stammer fra istiden. Det kontrolleres av Mattilsynet, og ulike laboratoriumsprøver har dokumentert at det uten bruk av kjemikalier er fritt for enhver forurensing – og langt renere enn de krav som settes til offentlig drikkevann, blant annet gjennom Drikkevannsforskriften. Friskheten i drikkevann måles blant annet i pH-verdier, og i Hermansens vann er denne på hele 8,2, noe som av offentlige anbefalinger regnes for å være helt på topp. Vannet er dessuten rikt blant annet på kalsium, magnesium, sink og fluor – stoffer som på ulike måter er bra for folkehelsen. Her ligger trolig også mye av årsaken til at Hermansens vann også helsemessig er bedre enn det vi får fra andre vannkilder.

Mineralet magnesium regulerer over 300 enzymer i kroppen vår. Magnesium blir ofte kalt «mestermineralet», og det kan blant annet påvirke immunforsvaret, muskel-, hjerte- og nervesystemet, blodtrykket, muskelkramper og benbygningen i kroppen vår. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder benskjørhet og hoftebrudd. Mange mener at økt magnesium i drikkevannet kan bidra til bedre bensubstans og færre benbrudd. Verdens helseorganisasjon, WHO, mener det bør være 10 milligram magnesium per liter vann, mens det i Hermansens vann er hele 16,6. I norsk drikkevann er det dessverre ikke noe krav om magnesium, og man regner med at det i snitt kun er cirka 1 milligram per liter. Hvilken innvirkning mangel på magnesium kan ha for vår helse, vet vi ikke. Man regner imidlertid med at 25 prosent av den voksne befolkning i Norge har for lite magnesium i kroppen, hele 70 prosent av 13-åringene. I Norge er det dessverre ikke etablert tradisjoner for tilsetninger i vannet som kan gi folk en bedre helse.

På samme måte som magnesium, regulerer sink mange enzymer i kroppen, ja, faktisk over 100. Sammen med magnesium forbrukes sink når bukspyttkjertelen produserer insulin for å slippe blodsukker inn i cellene. Sink blir ikke omtalt som en bestanddel i norsk drikkevann. Men dette grunnstoffet har også betydning for vårt immunforsvar samt for en rekke andre funksjoner i kroppen. Senere studier antyder blant annet at sink, mer enn vitamin C, reduserer symptomene og lengden på din forkjølelse. I motsetning til offentlige vannverk, kan det dokumenteres at vannkilden til Hermansen også inneholder en moderat mengde sink.

Ut fra vannets opprinnelige renhetsgrad, og sammenlignet med annet vann, inneholder vannet på Yven også flere helsefremmende stoffer. Mange av Hermansens vannkunder, som i en årrekke har kjøpt hans vann til 2 kroner literen, melder tilbake at de mener at vannet på ulike måter har påvirket deres helse på en gunstig måte. Blant annet opplever de mindre magetrøbbel, migrene, kramper, bedre tannhelse og færre munnproblemer. Undertegnede har erfart det samme. Her ligger trolig den vesentligste forskjellen fra godt vann fra offentlige vannverk: Kildevannet på Yven har en helsefremmende effekt som annet vann ikke har. I stedet for å tro at han har det fineste vannet, vil Jan Hermansen med stolthet trolig kunne si: «Jeg tror jeg har det mest helsefremmende vannet i Norge».

Derfor kan det anbefales til alle! Likevel: Her må en dessverre trøste seg med at uvitenheten er dominerende.