Annonse

Går for enkelthall + 500 kvm ekstra på Sandbakken

Kommunen har innhentet anbud og har bestemt seg for å satse på enkelthall på Sandbakken. Hallen kan stå klar i 2018.

Annonse
Sarpsborg24

I tillegg til en enkelthall (ca.25x45 kvm inkl. sikkerhetssone), styrketreningsrom, fire øvrige garderober, tribune for 200 personer, kiosk og sosialt rom som ligger i den utlyste totalentreprisen vil det bli bygget ytterligere 500 kvadratmeter.

- Inkludert to ekstra garderober innenfor den samlede bevilgningen på 67 mill. kr. Dette kommer da i tillegg til en aktivitetsflate for en full håndballbane, melder rådmannen i et skriv til byens politikere.

Anbudsrunden viser at det er rom for å bygge de ekstra 500 kvm innefor budsjettrammen. Før kommunen kan tildele oppdraget til en av tilbyderne må det avklares om hallen skal bygges med ekstra areal på 500 kvadratmeter inkludert de to ekstra garderobene.

- Det er derfor ønskelig å få avklart hallens størrelse i bystyrets møte 6. april. Tildelingen vil da kunne gjøres kort tid etterpå, og anleggsarbeidene vil kunne påbegynnes i løpet av sommeren. En ny idrettshall på Sandbakken vil da kunne stå klar høsten 2018. Rådmannen mener en hall med håndballbane samt tilleggsareal på 500 kvadratmeter vil dekke behovet til Sandbakken skole og idretten i Sarpsborg på en god måte. En slik hall er også i samsvar med det Sarpsborg Idrettsråd har gått inn for. Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at bystyret gir rådmannen fullmakt til å igangsette bygging av en idrettshall på Sandbakken med det tilleggsareal som det er innhentet opsjonspriser på.

Annonse