UTSATT: Hansa Borg bryggerier har tidligere anslått at de får en merkostnad på 17 millioner kroner i året som følge av den økte sukkeravgiften.

Full avgiftskrangel mellom Arbeiderpartiet og Høyre

Stortingsrepresentant Siv Jacobsen (Ap) går i strupen på regjeringen for å først øke sukkeravgiften – til ulempe for de store bryggeriene – og deretter kompensere med redusert alkoholavgift for mikrobryggeriene.

– Jeg syns også det er viktig å sikre norsk bryggerinæring, men det må gjøres helhetlig gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser for hele næringen, sier Jacobsen.

Tirsdag kom nyheten om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår redusert alkoholavgift for småskalabyggerier som produserer under 500.000 liter øl i året.

– Vinglete

Ap-politikeren mener dette rimer dårlig med at de ved nyttår la på sukkeravgiften på brus med over 40 prosent.

– Det er utrolig at regjeringen på den ene siden øker sukkeravgiften kraftig – noe som rammer de store bryggeriene hardt – og på den andre siden gir avgiftsrabatt til mikrobryggeriene. Dette er vinglete og uforutsigbar næringspolitikk.

– De små er avhengige av de store, og Hansa Borg og andre stor bryggerier hjelper mikrobryggeriene med både produksjon og distribusjon. Da kan vi ikke pålegge dem avgifter som nærmest brekker ryggen deres, sier Jacobsen.

Hansa Borg har tidligere uttalt at den økte sukkeravgiften gir en årlig merkostnad på 17 millioner kroner.

Les også: Sp vil reverserer økningen i sukkeravgiften

Kjedereaksjon

Jacobsen peker på at økningen også får flere konsekvenser.

– Ved gjentatte besøk ved Hansa Borg bryggerier har de særlig pekt på utfordringene rundt handelslekkasje til Sverige. I tillegg sliter de med tilgangen til dagligvarehandelen her hjemme.

– Avgiftsnivået er nesten dobbelt så høyt i Norge som i Sverige, og samtalene vi har hatt med bryggeriet har gått på å få vekk den sukkeravgiften som har vært. Når den i stedet økes er det klart det blir dramatisk.

Hun mener derfor det trengs en ny gjennomgang av sukkeravgiften.

– I dag slår det helt håpløst ut. literprisen på øl er nå billigere enn brus. Da kan vi også begynne å snakke om det alkoholpolitiske perspektivet i dette.

Mener Ap svartmaler

– Tilbakemeldingene fra de store bryggeriene gjør inntrykk, og viser at avgifter bør utredes før de innføres. Vi er alltid villige til å se konsekvensene av vedtak, uten at jeg kan love noe utfall, svarer stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) på spørsmål om de vil revurdere sukkeravgiften.

Samtidig avfeier han kritikken fra Jacobsen, og kontrer.

– Det å forsøke å gjøre det at vi legger forholdene bedre til rette for små bryggerier til noe negativt, burde et tidligere ansvarlig parti som Ap holde seg for god til. Det er nok heller ingen som er i tvil om at vår regjering hele tiden jobber med å sørge for at bedriftene har best mulig betingelser.

– Spørsmålet er om Ap vil være med og bedre rammevilkårene for mikrobryggeriene og de lokale arbeidsplassene, eller om de heller vil løpe de internasjonale gigantenes ærend, sier Pettersen.

Tror forslaget faller

I valgkampen uttalte Jacobsen seg positivt til et forslag om redusert alkoholavgift for mikrobryggeriene. Hun er likevel ikke sikker på om det blir realitet.

– Jeg kan ikke forskuttere Arbeiderpartiets behandling av denne saken, men tenker det er et viktig håndslag til mikrobryggeriene for den innsatsen de legger ned. Samtidig tror jeg Krf vil ha tungt for å svelge et slikt forslag, og da blir dette noe regjeringen kan forhandle bort i revidert nasjonalbudsjett og si at de kjempet for det, slutter Ap-representanten.