Annonse
OMDISKUTERT: Det er uenighet i Flerkulturelt råd i Østfold angående nasjonalt forbud mot nikab i barnehager og utdanningsinstitusjoner. May Hansen (SV, t.v.) og Ziba Amind (nr. 4 f.h.) tilhører flertallet som sier nei, mens Shabani Taabu Ngazili (nr 3 f.h.) sier ja.

Flerkulturelt råd i Østfold sier nei til nasjonalt nikab-forbud

Det ble til tider høylytt diskusjon da Flerkulturelt råd i Østfold skulle ta stilling til regjeringas forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Annonse
Sarpsborg24

– Det er ingen av oss som ønsker at kvinner skal bruke nikab, men jeg tror et forbud vil virke mot sin hensikt. Det er ikke mange som bruker det i Norge i dag, og da mener jeg det er uklokt å provosere muslimske miljøer ved å innføre et nasjonalt forbud, sier Ziba Amind, en av representantene for innvandrerorganisasjonene i Flerkulturelt råd i Østfold.

Regjeringa presenterte i juni et forsalg om å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis skjuler ansiktet i barnehager og ved utdanningsinstitusjoner. Argumentet er at det er viktig for god kommunikasjon at ansiktene til både elever og ansatte er synlige.

– Marginalt problem

Forslaget fra regjeringa er nå ute på høring hos kommuner, fylker, høyere utdanningsinstitusjoner og en rekke organisasjoner.

– Det vi har sett i Østfold er at dette ikke er noe problem, eller i alle fall veldig marginalt. Det har nestene ikke vært noen situasjoner i skolen i det hele tatt, så det med dialog og at skolen kan lage et lokalt forbud mener vi er en bedre løsning, sier leder for Flerkulturelt råd, May Hansen (SV).

Østfold var i 2012 det første fylket i landet som innførte et lokalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner.

Nå innstiller fylkesrådmannen på at Østfold fylkeskommune skal si nei til et nasjonalt forbud i sitt høringssvar, og ja til en videreføring av dagens ordning med mulighet for lokale forbud ved skolene.

Temperatur

– Jeg stemte imot den gangen fordi jeg ikke tror på en forbudslinje, men på dialog. Men når fylkesrådmannen nå sier at dette har fungert bra, og at det er nesten ingen der ute som bruker nikab i skolen, så er jeg trygg på at hun har såpass erfaring på dette etter den forrige runden at dette er et bra forslag, sier Hansen.

Det ble temperatur rundt bordet da saken ble diskutert i Flerkulturelt råd onsdag, og det endte med at to av representantene stemte imot fylkesrådmannens anbefaling.

– Man har forskjellige tilnærminger når man kommer til dette landet, noen mener det er skremmende med heldekkende plagg og at man må tilpasse seg 100 % til norske skikker. Man er jo seg selv med sin kultur i bagasjen, så det er helt naturlig at man får denne typen diskusjon, sier Hansen.

– Lokalt forbud ikke nok

En av dem som stemte imot rådmannens innstilling og for regjeringas forslag om et nasjonalt forbud var Shabani Taabu Ngalizi.

– Vi er nødt til å kunne kjenne igjen mennesker, og jeg mener det ikke er godt nok med lokale forbud, er hennes argument.

De tre politikerne i Flerkulturelt råd var på sin side enstemmige i at et forbud kan bidra til å skape et problem,

Frykter aggresjon

– Det blir veldig vanskelig å håndheve et slikt forbud, og utgangspunktet må jo være at man oppnår noe med det. Jeg frykter at man i stedet vil få en aggresjon som fører til at flere begynner å bruke nikab eller andre ansiktsdekkende plagg, sier May Hansen.

Høringsfristen er satt til 20. september, og saken skal innom både opplæringskomiteen og fylkesutvalget i Østfold før fylkeskommunens endelige høringssvar sendes inn.

Annonse