Annonse

Flere barneskoleelever kan ikke "Ja, vi elsker"

I en fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, svarer over halvparten at 60 prosent eller flere av elevene kan det første verset av nasjonalsangen.

Annonse
Sarpsborg24

Ifølge undersøkelsen, utført av Framtida.no og Pirion, svarer halvparten av de spurte lærerne at 60 prosent eller flere av elevene deres kan det første verset av nasjonalsangen i Norge. Langt færre kan de resterende versene. Første vers av «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Nordmannen» er det også et mindretall av elevene som kan.

Professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Jan-Roar Bjørkvold, sier til avisa at han er fortvilet over resultatet i undersøkelsen.

– For meg som har brukt over 30 år av livet mitt på å fortelle om hvor viktig sang er for oss, er dette fortvilende, sier han.

Han mener lærere har et stort ansvar for å holde på sang i skolen.

– Det er sangen som holder oss sammen som nasjon i krisetider, både under og etter krigen og etter 22. juli, er det sangen som har samlet oss. Sangen gir oss glede, fellesskap, vemod og minner, sier han.

Her finner du alt om 17. mai i Sarpsborg

Er du usikker på teksten selv?

Her er den:

Ja, vi elsker

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, værbitt, over vannet
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
:/:og den saganatt som senker
drømmer på vår jord:/:

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
:/:har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett:/:

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, værbitt, over vannet
med de tusen hjem;
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
:/:også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir:/:

Annonse