Annonse

Debatt: Er politikk for alle?

Annonse
Sarpsborg24

Av: Marit Kildedal, leder Sarpsborg Høyre

Politikere er folkevalgte representanter og skal bestå av folk med ulike ståsted og erfaringer. De jobber i kommunale, private og statlige bedrifter og har forskjellige roller. Noen politikere har en arbeidssituasjon som tilsier at de enkelt kan erstattes ved frafall til politiske møter. Andre politikere har roller i sin bedrift som gjør at det ikke er like enkelt å reise på møter midt i vanlig arbeidstid uten at bedriften de jobber i lider. For næringsdrivende politikere er det spesielt vanskelig å kombinere politisk arbeid med sin egen jobb – dette forsterkes ytterligere ved at møter legges i vanlig arbeidstid.

Derfor mente Høyre at det kunne bli utfordrende for demokratiet da Arbeiderpartiet i Sarpsborg våren 2016 vedtok at vi for fremtiden skulle ha flere utvalg med formiddagsmøter. Formannskapet, Kultur og oppvekst samt teknisk utvalg starter i hovedsak kl.13.00. I tillegg er det befaringer, informasjon og opplæring av forskjellige temaer i de forskjellige utvalgene og møtene kan da starter allerede ved 10-11 tiden. Dette endret forutsetningene for flere av de politisk valgte. Plutselig må byens politikere i større del forsake sin vanlige jobb for å kunne ta del i kommunale møter.

Denne måten å avholde møter på er med på og undergraver grunnverdiene i demokratiet. Vårt lokaldemokrati er tuftet på det grunnsyn at alle skal ha mulighet til å delta i møter og å kunne påvirke beslutningsprosesser på likt grunnlag. Alternativet er at vi får en politisk elite som i kraft av sin mulighet til å delta i møter midt i arbeidstiden skaffer seg en urettmessig fordel i avstemmingssituasjoner.

I flere partier har allerede rekruteringen til neste kommunevalg startet, da er dette et viktig tema slik at dyktige og kunnskapsrike mennesker ikke velger bort et politisk engasjement på grunn av hensynet til sitt eget daglige virke.

Sarpsborg trenger politikere med fartstid fra næringslivet mer enn noensinne, og denne måten å organisere møter på kan føre til at beslutninger tas av en homogen gruppe politikere som enten er heltidspolitikere eller er i arbeid i større bedrifter hvor man enkelt kan erstattes eller frikjøpes– det er ikke lokaldemokratiet i Sarpsborg tjent med.

Høyre mener derfor at politiske møter i Sarpsborg i hovedsak bør legges til ettermiddag og kveldstid slik at flere kan delta!

Annonse