Blodbankene søker feriehjelp for å fylle lagrene

Ferieavvikling og utenlandsreiser fører til at blodbeholdningen er fattigere i sommerferiemånedene.

– Vi har nok blod, men lageret er litt lavere enn ellers. Nå har det vært en ganske rolig periode på forbrukssiden også, så vi er litt heldige med det. Det er ikke noen krise, men hvis vi ikke får tappet nok givere i tida som kommer, kan det bli tynt, sier fagansvarlig bioingeniør Solveig Myhre ved Sykehuset Østfold.

Vanligvis jobber hun på Kalnes, men i disse sommerferietider stepper hun inn som stedfortredende seksjonsleder ved blodbanken på helsehuset i Sarpsborg.

– En god del er på ferie, og har ikke anledning til å komme før de er tilbake igjen.

Delvis stengt

– De som er hjemme i ferien stiller gjerne opp, og vi oppfordrer alle registrerte blodgivere som er hjemme til å komme hit nå, legger Myhre til.

Sykehuset Østfold har fem bodbanker i fylket, men det er kun Fredrikstad og Sarpsborg som holder åpent for øyeblikket, og bare på dagtid.

– Nå har vi til sammen mellom 40 og 50 personer om dagen som er innom for å gi blod eller plasma, og ellers i året er det nok litt flere. Det vil også bety mye å få med alle tappestedene igjen, og neste uke åpnes Askim igjen, og deretter Halden og Moss, forteller Myhre.

Les også: – Døve og døvblinde får ikke gi blod (+)

Oppsøkende virksomhet

Andre steder i landet har det blitt snakket om mangel på blodgivere, men det har ifølge bioingeniøren ikke vært gjeldende i Østfold de siste årene.

– Vi har fått inn ganske mange nye både i fjor og i år, så det ser bra ut. Det forsvinner blodgivere hele tida, og da er vi nødt til å erstatte dem, men vanligvis trenger vi ikke gjøre noen stor ekstra innsats. Det er veldig mange som melder seg på eget initiativ.

Myhre innrømmer likevel at denne tida av året er litt mer strevsom enn andre.

– Vanligvis sender vi ut innkalling via SMS eller brev, men nå må vi ringe for å få folk til å sette opp timer. Det er litt mer ressurskrevende. På sommerstid har vi heller ikke kapasitet til å ta imot nye givere, så vi må bruke de vi har, sier hun.

Feriekarantene

Blodbankene samarbeider tett med Røde Kors om å sørge for at det er nok givere rundt om i landet til enhver tid, og i starten av sommeren gikk sistnevnte ut hos NRK med en oppfordring om at alle registrerte blodgivere bør passe på å gi sitt før de reiser på ferie.

Det er nemlig slik at enkelte reisemål innebærer en karantenetid etter hjemkomst. Blant annet må man vente i fire måneder, og deretter testes på nytt om man har oppholdt seg i malariaområder.

– Det er også noen få steder i Sør-Europa som gir en karantene på fire uker, utdyper Myhre, og henviser til sykehusets nettsider og giblod.no for mer informasjon.