Annonse
Friidrettsanlegget på Kalnes ble langt rimeligere enn antatt.

Ble over 4 millioner billigere

Friidrettsanlegget på Kalnes skulle koste 36.400.000 kroner, men sluttregnskapet viser at det er mindreforbruk på over 4 millioner.

Annonse
Sarpsborg24

Sarpsborg kommune har en rekke store prosjekter som er gjennomført og det er på langt alle som sprenger budsjettrammene.

Til neste bystyre legger rådmannen fram flere sluttregnskap for prosjekter og totalt går prosjektene mange millioner i "overskudd".

Friidrettsanlegget på Kalnes skulle koste drøye 36 millioner, men prosjektet er avsluttet med et mindreforbuk på hele 4 millioner.

Tindlund barnehage er ett av de dyreste prosjektene som det nå legges fra et sluttregnskap på og her er det også positive tall. Prosjektet hadde en totalramme på 45,2 millioner kroner og regnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på over 500.000 kroner.

Sandbakken barnehage er det eneste prosjektet som sprakk. Av en total investeringsramme på 50,6 millioner endte sluttsummen 192.685 kroner over.

Avløpsseparering på Øvre Lande /Bakkeli skulle skille overvann og spillvann. Kommunen satt av 20 millioner kroner, men også her endte prosjektet langt under de økonomiske rammene som var satt. Faktisk ble det over 10 prosent rimeligere. Totalt var det et mindreforburk på 2,2 millioner kroner.

Totalt har disse fire prosjektene en totalramme på cirka 151 millioner kroner og et mindreforbruk på cirka 6,5 millioner kroner.

 

 

 

Annonse