Annonse
DØMT: 80-åringen er dømt i Fredrikstad tingrett for vold mot svogeren sin.

55-åring fikk sin 26. dom

Mannen ble i Sarpsborg Tingrett funnet skyldig i flere forhold og må sone sin dom nummer 26.

Annonse
Sarpsborg24

150 timers samfunnsarbeid er straffen han må sone etter blant annet tyveri fra Skjeberg Bilopphugging. Mannen ble også dømt for kjøring med ATV med falske skilter og flere narkotikaforhold.

Saken var oppe i retten nå i mars 2017, men forholdene strekker seg helt tilbake til 2015.

- I formildende retning trekker at tiltalte har avgitt relativt omfattende tilståelser, som har lettet både etterforskningen og iretteføringen for domstolen. Videre må det legges betydelig vekt på at saksforholdet fra 2015 ble liggende inaktivt hos politiet i mer enn ett år, slik at det er tale om brudd på EMK's bestemmelser om at saker skal fremmes innen rimelig tid. Konvensjonen gir anvisning på at tiltalte da skal ha "efective remedy", hvilket vil si enten kortere straff eller mildere straffart, står det i domspapirene.

- Etter en totalvurdering finner retten at det vil være mest hensiktsmessig å gi tiltalte en ny sjanse i form av dom på samfunnsstraff, og at denne reaksjonsformen er den som vil ha størst individualpreventiv effekt på ham for å hindre ny kriminalitet. Retten kan ikke se at hensynet med straffen med tyngde taler i mot en slik straffeform. Retten fastsetter timetallet samfunnsstraff til 150 timer som fellesstraff med betinget del av siste dom.

 

 

Annonse