Annonse
Lise richardsen overleverte 300 underskrifter til ordføreren i håp om å få saken sin opp til bystyret.

300 beboere på Lande får nei fra kommunen

Lande Velforening ville ha en ny vurdering av jernbanetraseen og skaffet til veie 300 underskrifter for å få saken behandlet av bystyret. Kommunen avslår.

Annonse
Sarpsborg24

Årsaken kommunen legger til grunn for avslaget er at bystyret nylig behandlet tilsvarende sak.

Les også: Samlet 300 underskrifter mot jernbanen

Selv om et visst antall innbyggerne har rett til å kreve at bystyret skal behandle et forslag de fremmer så er det unntak.

- Bestemmelsen setter imidlertid vilkår for at kommunestyret skal ha plikt til å behandle forslaget, blant annet at det skal gjelde kommunens virksomhet og at kommunestyret ikke har tatt stilling til innholdet i forslaget tidligere i valgperioden. Lande velforening ber Sarpsborg bystyre behandle et innbyggerforslag om å vurdere andre alternativer til plassering av jernbanestasjon i Sarpsborg. Rådmannen innstiller på at forslaget ikke tas opp til realitetsbehandling. Dette begrunnes med at bystyret har tatt stilling til spørsmålet ved å vedta planprogram for kommunedelplanen for InterCity-utbyggingen. For øvrig vil bystyret få anledning til å vurdere spørsmålet på nytt når selve kommunedelplanen skal behandles, skriver rådmannen i saken som formannskapet skal ta stilling til.

Annonse