12 treff for "ruth-wenche-hebnes-vinje"

9 av 10 jenter mener at det vil være en fordel å være god på teknologi i mange yrker og 75 % av jentene ønsker mer undervisning i teknologi i skolen. Likevel er det bare 20 % av jentene som velger ingeniørutdannelse.

Både harde og myke skills vil være viktige i karriereutviklingen til enkeltmenneske i framtiden. Bruk av markedsøkonomiske styringsprinsipper som dominerer i den offentlige sektor bør byttes ut med andre og mer kollektive verdisett.

Petter Stordalen har blitt en talsmann for å gi personer med hull på CVèn jobb på sine hoteller. Dette gir mange som strever en ny sjanse. Personer med doble diagnoser vil ha utfordringer både knyttet til å fullføre sin skolegang og komme seg i arbeid.

Når barns rettigheter brytes må voksne ta det personlig.

Unge mennesker må bli tatt på alvor når vi deler våre dypeste tanker.

Jeg leter etter spyposen for å bruke den som vifte, det finnes ingen.

Å gamble med folkehelsen er en altfor høy pris.

En kopp svart kaffe og et rundstykke med brunost, takk. Hæ, er’u helt Kaffistova, eller? Ja, jeg er det. En bondeknøl født midt på 50-tallet, som liker vafler, bruonst og fyrstekake.

Kan det stilles flere krav for at man skal få stemmerett ved et valg? I Norge har ihvertfall de fleste muligheten til å tilegne seg relevant kunnskap som kan være nyttig for å ta standpunkt til viktige saker.

Vi mangler åpenbart virkemidler som gir kriminelle under 15 år raske, tydelige og følbare reaksjoner.