Jeg kommer fra Stavanger og bor i Ålesund. Skrev mastergrad i karriereveiledning i 2016 ved Høgskolen i Innlandet. Min veileder på masteroppgaven var Erik Hagaseth Haug. Jobber som karriereveileder og lektor i den videregående skolen i samfunnsfag og økonomiske fag. Har et engasjement ved Høgskulen på Vestlandet som høgskolelektor innen karriereveiledningsstudier. i 2018 deltok jeg i et utviklingsarbeid for å lage et forslag til et kvalitetsrammeverk innen karriereveiledning i Norge. Holder foredrag og skriver kronikker. Har publisert kronikker og debattinnlegg både i riksdekkende og lokale aviser. https://www.linkedin.com/in/ruth-wenche-hebnes-vinje-84048594/

Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor i vgs og HVL/ foredragsholder

+4748277345

6 innlegg

Innhold fra Ruth-Wenche Hebnes Vinje