Professor emeritus, tidligere sjeflege på Ullevål sykehus. Leder i Redd Ullevål Sykehus

Rolf Kåresen

Professor emeritus, tidligere sjeflege på Ullevål sykehus. Leder i Redd Ullevål Sykehus

6 innlegg

Innhold fra Rolf Kåresen