Stavanger tinghus: Foto: Tore Bruland

Web-firma gikk konkurs

Et firma som har drevet med webdesign har gått konkurs.

Det var Graphida AS som fredag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har drevet med webdesign og har holdt til i Bergelandsgata på Storhaug.

Graphida AS opplyste i retten å ha en gjeld på 30.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. august.

LES OGSÅ: Butikk i Tasta Senter har gått konkurs