Vogntogkombinasjon som var over maksimal lengde og måtte kortes ned før videre kjøring. Foto: Statens vegvesen/Arnstein Stangeland

Vogntoget var for langt

... måtte kortes ned før det fikk fortsette ferden på E 39.

Roganytt

Statens vegvesen kontrollerte også i går tunge kjøretøy ved Sokn kontrollstasjon på E 39.

Det var i alt 57 kjøretøy inne på kontrollplassen som varte til 02.30 natt til onsdag.

Blant dem var et kjøretøy som viste seg å være for langt.

– Et vogntog som ble kontrollert på dimensjoner, viste seg å være lenger enn det som er tillatt. Kjøretøykombinasjonen måtte kortes inn  før videre kjøring. Det viste seg også at to andre kjøretøy var lastet feil slik at de måtte laste om på godset før de kunne fortsette transporten., heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

Uten vognkort

Dokumentkontrollen viste at to sjåfører kjørte med motorvogn uten å medbringe vognkort.

– Resultatet ble trafikkgebyr på 500 kroner til hver, melder Vegvesenet.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på seks kjøretøy og det ble utstedt kontrollrapport eller mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Dårlige bremser

Det ble avdekket at to kjøretøy ikke hadde tilfredsstillende bremsevirkning og to kjøretøy hadde varsellys på displayet inne i bilen som varslet for feil på bremseanlegget.

– Resultatet ble her mangellapp med kort frist for utbedring av feilene. De biler med varsling av feil på bremseanlegget ble pålagt kjøring direkte til verksted, skriver vegvesenets kontrollører i sin rapport.

Det ble ilagt kjøreforbud til én sjåfør som kjørte med sikthindrende gjenstander i frontvindu, det ble gitt pålegg om å fjerne gjenstanden før videre kjøring.

4000 i gebyr for overlast

Vektkontrollen avdekket to kjøretøykombinasjoner  med overlast.

– Det ene kjøretøyet hadde overlast som utløste overlastgebyr på 4250 kroner til eieren av bilen (transportøren). Det andre kjøretøy som var overlastet kunne fortsette kjøringen etter at det hadde lastet om noe av godset, heter det i rapporten.

Kontrollen av lastsikring ga kjøreforbud til én sjåfør på grunn av for dårlig sikring. Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.