Foto: Roy Storvik

Ville spare 20 kroner i bompenger – nå må han punge ut

Mannen ville ikke betale for bompengepasseringen.

En 62 år gammel mann fra Madla møtte nylig i Stavanger tingrett.

Dette for å ha rygget bilen sin på venstre side av heltrukken sperrelinje over en distanse på omkring 70 meter.

Hendelsen fant sted ved bomstasjonen i Travbaneveien på Forus omkring klokken 13.30 den 6. desember i fjor, og politiet har video av hendelsen.

For dette fikk han et forelegg på 4100 kroner som han har nektet å vedta.

62-åringen forklarte i retten at hensikten med å rygge på denne måten, i stedet for å kjøre framover i riktig veibane, var å unngå å betale bompenger.

Det hører med til historien at 62 for noen år tilbake var registrert med en formue på godt over 30 millioner kroner.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Mente at han ikke var skyldig

Mannen anførte at han ikke var skyldig fordi han ikke hadde kjørt på venstre side av sperrelinjen, men at han har rygget å venstre side av denne.

Stavanger tingrett kom til at det å kjøre ikke er begrenset til å kjøre framover, men at dette også gjelder rygging – samt at han hadde gjort dette for unngå å betale bompenger.

«Retten finner at en slik omgåelse må dekkes av forbudsbestemmelsen», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Dermed kom retten til at 62-åringen hadde utvist forsett og at han skulle dømmes for forholdet.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 4900 kroner.

I tillegg kom retten til at han skulle betale 1500 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex