Her er deler av amfetaminet som ble funnet i København i forbindelse med at en kurer ble pågrepet i saken. Foto: Dansk politi

Vil at entreprenør skal dømmes til ti års fengsel

Statsadvokat Asbjørn Eritsland la i går ned påstand om at en 45 år gammel entreprenør fra Stavanger skal dømmes til fengsel i ti år. 45-åringens forsvarere, Einar Sophus Ramsland og Kjell Myrland la ned påstand om full frifinnelse for sin klient.

Saken der en 45 år gammel entreprenør har gått i Stavanger tingrett over de siste fire ukene, og i går kom statsadvokat Asbjørn Eritsland med sin påstand.

LES OGSÅ: Amfetaminsaken: Islending ville stikke fingrene i ørene under avspilling av telefonavlytting

Tiltalen lyder på at 45-åringen har medvirket til innførsel av 21.25 kilo amfetamin fra Nederland til Danmark i september 2013.

Krever også inndragning

Eritsland ba om at 45-åringen ble dømt etter tiltalen og at han skulle dømmes til fengsel i ti år.

I tillegg krevde han at 45-åringen fikk inndratt 350.000 kroner til fordel for statskassen.

LES OGSÅ: Mener at entreprenør (45) er hovedmann i stor narkotikaliga

– Jeg mener at 45-åringen har kjøpt seg inn i lasten og finansiert hele eller deler av narkotikapartiet. Jeg mener også at det er ført bevis for at i hvert fall ti kilo av amfetaminet skulle til Norge, sier Eritsland til RA.

Eritsland ba også om at 45-åringen ble domfelt for en heleripost på 2,6 millioner kroner.

Trakk fra to år

– Hadde ikke saken blitt så gammel ville straffepåstanden ha vært fengsel i 12 år. Men jeg har gjort en skjønnsmessig vurdering og trukket av to år, sier Eritsland til RA.

LES OGSÅ: Entreprenør nekter for amfetamin: – Det var doping

45-åringens forsvarere, Einar Sophus Ramsland og Kjell Myrland, la ned påstand om at deres klient ble frifunnet for både narkotikaen og heleriposten, og subsidiært at han ble ansett på mildeste måte.