Veterinær slått konkurs

Tirsdag var det slutt for en veterinær.

Det var Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en veterinær ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 254.595 kroner i skyldig skatt og tvangsmulkt.

Veterinæren har drevet firmaet sitt som et enkeltpersonforetak i Sør-Rogaland og møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett.

Ifølge Jæren tingrett var innkallingen til rettsmøtet lovlig forkynt for veterinæren og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær. 

LES OGSÅ: Frisørsalong har gått konkurs

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. november.

LES OGSÅ: Pizza- og kebabsted slått konkurs

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs