Verktøyfirma konkurs

Mandag gikk distriktets største verktøybutikk konkurs.

Det var firmaet Bygg & Industriverktøy AS som var i retten og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret og i Stavanger tingrett ble det opplyst at den samlede gjelden er på 12,7 millioner kroner.

Selskapet opplyste også å ha aktiva med en anslått verdi på 9,7 millioner kroner.

LES OGSÅ: Sushisted slått konkurs

Bygg & Industriverktøy AS holder til i Sjøhagen i Hillevåg og er distriktets største når det gjelder verktøy og utstyr til bygg og industri.

I 2015 omsatte Bygg & Industriverktøy AS for litt over 20 millioner kroner, men hadde et negativt resultat på omkring 1,5 millioner kroner.

Fram til mandag var driften igangværende med elleve ansatte.

LES OGSÅ: Budfirma har gått konkurs

Stavanger tingrett la opplysningene til Bygg & Industriverktøy AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Klesbutikk i Stavanger har gått konkurs

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. mars i år.