Verksted slått konkurs

Et firma som har drevet med reparasjon av utstyr har gått konkurs.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Karmøy som begjærte at firmaet Karmsund Industriteknikk AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 131.723 kroner i skyldig moms, arbeidsgiveravgift, renter og gebyr.

Karmsund Industriteknikk AS har holdt til på Torvastad på Karmøy og har drevet med service og reparasjon av all type teknologisk utstyr. I tillegg har de vært forhandler av sveiseapparater og kommunikasjonsutstyr.

Firmaet opplyste å ha et varelager med en innkjøpspris på 1,1 millioner kroner og at dette kan selges for 20.000 kroner til 400.000 kroner avhengig av hvor langt tid man bruker på dette.

LES OGSÅ: Sjokoladefabrikk slått konkurs

Det ble også anslått at den samlede gjelden til firmaet er på 1.350.000 kroner. Virksomheten har vært igangværende og firmaet har hatt tre ansatte.

Karmsund Industriteknikk AS erkjente å være insolvent, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

I den forbindelse ble det vist til at selskapet går med overskudd, og ifølge innehaveren av firmaet var det beste at han fikk drive videre og betale ned på kravet etter hvert som pengene kommer inn.

Retten kom til at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Trillebårfirma slått konkurs