Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Verksted gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Knapphus Lakkering AS som fredag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2.183.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 48.500 kroner.

Firmaet omsatte for litt over 2,7 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 90.000 kroner.

Fram til fredag var virksomheten igangværende og firmaet har hatt tre ansatte.

LES OGSÅ: Varmefirma ble slått konkurs

Retten kom til at Knapphus Lakkering AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 4. desember.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs