Mer enn 40 prosent av nordmenn opplever stress og uro for egen økonomi, viser en ny undersøkelse.

Verksted gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Servicekameratene AS som tirsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Haugesund og har vært et serviceverksted for hvite- og brunevarer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.162.926 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva.

Servicekameratene AS omsatte i 2018 for litt over 4,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Virksomhetene var fram til tirsdag igangværende og fem ansatte har blitt lovlig oppsagt.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det ble også lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. november.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Kaffefirma slått konkurs av kemneren