Verksted gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Mobilogdatataklinikken AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 971.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 50.000 kroner.

Mobilogdatataklinikken AS har holdt til i Arkaden i Stavanger og har drevet med reparasjon av mobiltelefoner og PC-er.

Firmaet omsatte i 2018 for litt over 1,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat på 70 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Klinikk gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. september. 

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggevarefirma slått konkurs