Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Verft i Flekkefjord gikk konkurs

Onsdag gikk et skipsverft i Flekkefjord konkurs.

Det var Simek AS som var i Lister tingrett og meldte oppbud.

Simek AS har opplyst at den samlede gjelden er på omkring 81 millioner kroner og at selskapets aktiva samlet anslås til omkring 30 millioner kroner

Virksomheten var fram til onsdag igangværende.

Simek AS omsatte for 352 millioner kroner i 2016 og fikk samme år et negativt resultat på 16,5 millioner kroner.

Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til ats elskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Lister tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. august.