Ventilasjonsfirma slått konkurs

Skyldte skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Sandnes som begjærte at firmaet Danfed AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 304.670 kroner som har sin bakgrunn i ubetalt skatt, merverdiavgift, utestående arbeidsgiveravgift, tvangsmulkt samt renter og gebyrer.

Danfed AS har holdt til i Sandnes og har drevet med ventilasjonsarbeid.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at firmaets eiendeler er en bil som er verdt omkring 100.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at Danfed AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 29. november.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs