Illustrasjonsfoto.

Ventilasjonsfirma slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et ventilasjonsfirma i distriktet.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Ak Ventilasjon AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 169.180 kroner fra Skatt Vest og et krav på 92.276 kroner fra Kemneren i Stavanger.

Samlet forfalt gjeld til det offentlige er 261.456 kroner.

Ak Ventilasjon AS har holdt til på Revheim og er på proff.no oppført med syv ansatte.

Firmaet omsatte for litt over én million kroner i 2016 og fikk et positivt resultat på 4000 kroner før skatt.

Ingen fra Ak Ventilasjon AS møtte til tirsdagens rettsmøte og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

Den 7. desember i fjor ble det holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes opplysninger var uriktige og la denne til grunn.

Stavanger tingrett viste også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at Ak Ventilasjon AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller
eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. mars.

LES OGSÅ: Ølfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs