Ventilasjonsfirma i Sandnes konkurs

15 ansatte mister jobben i forbindelse med at et ventilasjonsfirma har vært i retten og meldt oppbud.

Det er firmaet Ventilasjonsrens Sør AS som torsdag gikk konkurs i Jæren tingrett.

Selskapet har oppgitt å ha 15 ansatte og har drevet med ventilasjonsrengjøring, samt konsulenttjenester vedrørende ventilasjonsrengjøring og ble startet i 2002.

LES OGSÅ: Energimat AS er konkurs

Oppbudet var besluttet av styret og begrunnet med at selskapets gjeld overskrider selskapets aktiva.

I kjennelsen heter det at styret har opplyst at de verken ser kortsiktige eller langsiktige løsninger på betalingsudyktigheten.

Styret har også forsøkt å selge selskapet uten å lykkes.

LES OGSÅ: Bilfirma i Sandnes konkurs

Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom til at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt 27. april.

LES OGSÅ: Byggefirma på Klepp konkurs