Foto: Tore Bruland

Ventilasjonsfirma har gått konkurs

Slutt for firma som har drevet med ventilasjonsarbeid.

Ventilasjonsfirmaet, som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud, har holdt til i Stavanger, men har vært registrert i Storbritannia som et såkalt NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak).
 
Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

LES OGSÅ: Vannscooterfirma slått konkurs